Dermatologie

Dermatologie

Indien u een verwijzing van uw huisarts heeft naar een dermatoloog in ons ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Ook is het mogelijk om online een afspraak te maken.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek Dermatologie kunt u op afspraak ook op het avondspreekuur terecht. Dit is elke dinsdagavond tot 20.00 uur. Het laboratorium is dan ook geopend. Van 1 januari 2019 tot en met 19 april 2019 vervalt het avondspreekuur.

Inloopspreekuur
Als u een verwijsbrief van de huisarts heeft, kunt u ook zonder afspraak op de polikliniek terecht. Dit kan tijdens het inloopspreekuur, iedere maandagmorgen van 8.30 uur tot 10.30 uur. Neem de brief van de huisarts mee naar het spreekuur. Het inloopspreekuur is niet bedoeld voor patiënten die voor een controlebezoek komen. 

Let op: Door aanwezigheid van één arts op het inloopspreekuur kan de wachttijd oplopen. Wij zullen bij meer dan 20 patiënten alsnog een afspraak voor u inplannen. Zo zorgen wij ervoor dat wij goede zorg kunnen leveren. Dit duurt nog tot 3 september.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De dermatologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie.

Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, kunnen op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Abcoude
Dr. Boersma houdt om de week op woensdagmiddag spreekuur in de huisartsenpraktijk Achter de Kerk te Abcoude (adres: Kerkgaarde 4, Abcoude). 
Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Abcoude, kunnen op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar het spreekuur in Abcoude wilt. U wordt dan daar ingepland.

Huidtherapie Derma2Care
Derma2Care is een huidtherapeutische praktijk en heeft spreekuur in Ziekenhuis Amstelland. Behandeling bestaat onder andere uit acnebehandelingen, microdermabrasie, peelings, dermapen behandelingen, enzovoorts. Kijk voor meer informatie op de pagina Huidtherapie.

Aanvraag herhaalrecept
Met dit formulier kunt u een herhaalrecept aanvragen. Dit is alleen bestemd voor patiënten die bij ons onder behandeling zijn. Bent u langere tijd niet meer bij de dermatoloog geweest, dan dient u via uw huisarts een herhaalrecept aan te vragen.

AmstelClinic
Voor niet verzekerde zorg kunt u een afspraak maken bij de AmstelClinic.Onder niet verzekerde zorg vallen oa. spataderen, ouderdomswratten, pigmentvlekken, goedaardige moedervlekken, couperose.

Enquête klanttevredenheidsonderzoek
Wij zijn zeer geinteresseerd in uw mening, daarom is het altijd mogelijk om een onderzoek in te vullen.
Op de poli zelf kunt u de enquete invullen op de computer, maar als u het liever thuis doet kunt u op deze link klikken.

Van 8 december 2014 tot en met 25 februari 2015 is er een digitale vragenlijst uitgezet onder de bezoekers van de Polikliniek Dermatologie. In totaal hebben 381 respondenten deze vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst werd gevraagd naar de tevredenheid van de patiënt/bezoeker over de Polikliniek Dermatologie.

tevredenheid1
Grafiek 1: tevredenheid met de mogelijkheid om op korte termijn een afspraak te maken (n= 376)

Patiënten zijn over het algemeen tevreden over de mogelijkheid voor het maken van een afspraak op korte termijn. De wachttijd is vaak minder dan een week, daarnaast kunt u (MET verwijsbrief) iedere maandagochtend van 8.30-10.30 uur terecht op het inloopspreekuur van de dermatologen.

tevredenheid2

Grafiek 2: tevredenheid met de wachttijd voordat u aan de beurt was (n= 365)

De spreekuren van de dermatologen kennen over het algemeen weinig uitloop, u kunt er op rekenen dat u meestal op de geplande tijd geholpen wordt, dit blijkt ook uit de tevredenheidenquête.

Grafiek 3: tevredenheid over de vriendelijkheid dermatoloog (n= 376)

Bovenstaande grafiek geeft aan dat de patiënten over het algemeen zeer tevreden zijn over de dermatologen, zij beoordelen dit als goed tot zeer goed.

tevredenheid4

Grafiek 4: tevredenheid over deskundigheid dermatoloog (n= 372)

De dermatologen worden door de ondervraagde groep patiënten als (zeer) deskundig beoordeeld, een resultaat om trots op te zijn.

tevredenheid5

Grafiek 5: zou u deze dermatoloog bij uw familie, vrienden of bekenden aanbevelen? (n= 372)

Vrijwel alle patiënten geven aan dat zij onze dermatologen bij een ander zouden aanbevelen. Niets meer aan toe te voegen! Wij zijn heel blij met de uitkomsten van deze enquete, en zullen er alles aan doen om dit zo te houden, en waar mogelijk nog meer te verbeteren.

 

In de spreekkamer legt u uw klacht voor aan de dermatoloog. U wordt in principe steeds door dezelfde dermatoloog geholpen. Ook een eventuele ingreep wordt door uw eigen dermatoloog verricht.

Uw dermatoloog werkt tijdens het spreekuur samen met een spreekuurassistente. Zij verzorgt de dossiers. Zij regelt ook de afspraken en geeft uitleg over organisatorische zaken. Zijn er zaken u niet helemaal duidelijk? Via haar kunt u aanvullende medische vragen stellen aan uw dermatoloog.

In de spreekkamer wordt dermatologisch onderzoek verricht. Ingrepen, lichttherapie en lasertherapie vinden in een ander gedeelte van de polikliniek plaats.

Huidpatiënten Nederland heeft het Kwaliteitszegel Dermatologie toegekend aan de afdeling Dermatologie van Ziekenhuis Amstelland en 74 andere dermatologische instellingen. Het Kwaliteitszegel Dermatologie geeft aan dat Ziekenhuis Amstelland een goede kwaliteit van zorg biedt voor huidpatiënten.

In 2011 is het project Kwaliteitszegel Dermatologie op initiatief van Huidpatiënten Nederland van start gegaan. Dit project heeft tot doel om patiënten (en verwijzers) een online overzicht te bieden van dermatologische centra in Nederland, al dan niet met specifieke expertise, welke voldoen aan het Kwaliteitszegel Dermatologie.

Op basis van input vanuit de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en huidpatiëntenverenigingen is een set van gezamenlijke criteria voor het Kwaliteitszegel Dermatologie vastgesteld. De criteria geven aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening. De criteria zijn te vinden op de website van Huidpatiënten Nederland.

kwaliteitszegeldermatologie2013-1

 

 

 

Dermatologie is het medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van huidziekten en van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Het specialisme dermatologie in Ziekenhuis Amstelland omvat de volgende onderdelen:

  • huidziekten
  • dermatochirurgie
  • flebologie (spataderen / open been)
  • proctologie
  • allergologie
  • geslachtsziekten (SOA)

In Ziekenhuis Amstelland zijn drie dermatologen werkzaam in de maatschap dermatologie. Zij werken de helft van de tijd op de Polikliniek Dermatologie en de helft van de tijd in de behandelkamers; dat wil zeggen dat er naast spreekuur evenveel tijd aan verrichtingen worden besteed. Voorbeelden hiervan zijn kleine chirurgische ingrepen, varicesonderzoek en het zogenaamde "open-benen" spreekuur. Er is ook lasertherapie en lichttherapie mogelijk.

Na- en bijscholing in de dermatologie wordt volgens de regels van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie gevolgd, zodat de dermatologen te allen tijde up-to-date zijn en de vereiste certificeringen verkijgen.

De dermatologen werken ook bij de AmstelClinic.

Dermatologie

Maak uw afspraak online of telefonisch via (020) 755 7015 bij de Polikliniek Dermatologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

 

Dermatologie

Afdeling A 06, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7015
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

 Mw. B.R.  Boersma Mw. B.R. Boersma
dermatoloog met aandachtsgebieden kinderdermatologie, vulvapathologie, hyperhidrosis en oncologie (kanker)
 W.F.M. Goldschmidt W.F.M. Goldschmidt
dermatoloog met aandachtsgebieden dermato-oncologie (kanker), nagelafwijkingen en nagelchirurgie
Mw. drs. E.R. (Liesbeth) Mutsaers Mw. drs. E.R. (Liesbeth) Mutsaers
dermatoloog met aandachtsgebieden spataderen en gezichtspeeling