Verpleegkundigen en verzorgenden

Op de verpleegafdelingen zijn verpleegkundigen en ziekenverzorgenden verantwoordelijk voor uw verzorging. Het streven is dat u zo zelfstandig mogelijk uw eigen verzorging doet, zodat u zich minder afhankelijk voelt. Natuurlijk ondersteunen zij wel als u (tijdelijk) iets niet zelf kunt doen.

Overdag zijn er zorgcoördinatoren/teamleiders aanwezig. Dit zijn verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor het totale zorgproces van de patiënt (van opname tot ontslag). Overdag is ook de afdelingsmanager aanwezig die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Buiten kantooruren zijn er weekend-, avond- en nachthoofden aanwezig.

Verpleegkundigen werken in wisselende diensten:

  • Dagdienst: 07.30 - 16.00 uur
  • Avonddienst: 15.00 - 23.30 uur
  • Nachtdienst: 23.15 - 07.45 uur

Leerlingverpleegkundigen en stagiaires
Op de verpleegafdelingen werken leerlingverpleegkundigen die de patiënten verzorgen. Daarnaast zijn patiëntenkamers ingericht als ‘leerwerkkamer’. Hier zijn stagiaires verantwoordelijk voor de verzorging van de patiënten, om hun zelfstandigheid te bevorderen. Uiteraard voeren alle leerlingverpleegkundigen en stagiaires alleen handelingen uit die zij beheersen en mogen uitvoeren en werken zij onder begeleiding/supervisie en verantwoordelijkheid van gediplomeerd verpleegkundigen (coaches).