Ontstekingen in de borst (mastitis)

Ontstekingen in de borst komen regelmatig voor tijdens de borstvoedingsperiode (mastitis puerperalis) en kunnen in beginsel succesvol met lokale therapie of medicijnen behandeld worden. Wanneer er een abces ontstaat is een chirurgische behandeling doorgaans noodzakelijk.

Er zijn ook ontstekingen in de borst die niet samenhangen met het geven van borstvoeding. De behandeling hiervan is in eerste instantie gelijk aan die bij een mastitis puerperalis, maar verdient wel nader onderzoek. In zeldzame gevallen kan een kwaadaardige afwijking van de borst hieraan ten grondslag liggen.

Gynaecologie / Verloskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie / Verloskunde

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur