Onze website wordt op het moment vernieuwd. Mist u informatie of heeft u een verbetersuggestie? Wij horen het graag.

HSMR 2021

Het sterftecijfer van Ziekenhuis Amstelland in 2021 bedraagt 89; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van74-104. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor 2021 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2021 van 66 tot 139.

HSMR 1019-2021

Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een driejaarsperiode. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR van Ziekenhuis Amstelland over de periode 2019-2021 is 88; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 80-96; Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor de genoemde periode statistisch significant lager is dan het landelijk gemiddelde. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in deze periode van 67 tot 123.

Periode

Aantal opnamen

Aantal sterfgevallen

Verwacht aantal sterfgevallen

HSMR

95% betrouwbaarheids interval

2019 10.803 203 211 96 83-110
2020 10.353 143 186 77 65-90
2021 10.396 166 186 89 76-104
2019-2021 31.552 512 584 88 80-96

SMR

Voor 157 diagnosegroepen is een diagnosespecifiek sterftecijfer (SMR) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Ziekenhuis Amstelland publiceert de cijfers per diagnosegroep over 2021 in de vorm van een vooraf vastgesteld schema, dat voor alle ziekenhuizen in Nederland geldt.

Wilt u meer weten over de (H)SMR?