Onze website wordt op het moment vernieuwd. Mist u informatie of heeft u een verbetersuggestie? Wij horen het graag.

Extra waardering voor de medewerkers en patiënten

Het is belangrijk mensen te waarderen voor het goede werk dat zij doen. Daardoor zullen degenen die hier werken, soms al vele jaren, dit van harte blijven doen en blijft het ziekenhuis een aantrekkelijke werkplek voor goede, nieuwe werknemers. Patiënten zullen dan ook in de toekomst blijven profiteren van de vriendelijke manier waarop tevreden medewerkers elkaar en u bejegenen. Helaas is er door krappe budgetten en de steeds groter wordende vraag naar zorg weinig geld voor leuke dingen voor medewerkers.

Het doel van de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland is het bevorderen van de sfeer onder de medewerkers in Ziekenhuis Amstelland. Dit doen wij door medewerkers te verrassen met bijvoorbeeld een fiets om ’s nachts de grote afstanden tussen de afdelingen te overbruggen; met de bouw van een afgesloten fietsenstalling; door het sponsoren van een afdelingsuitje. Maar de Vrienden bekostigen ook het gratis kopje koffie dat u in de polikliniek krijgt aangeboden.

Praktische informatie

 • Aanmelden als Vriend

  Al deze acties om medewerkers en patiënten blij te maken en het werk te verlichten, kosten geld. Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe vrienden. Wilt u een periodieke bijdrage doen aan Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland? Dan kunt u het onderstaande formulier invullen. U ontvangt hierna een keer per jaar een acceptgiro van de Stichting Vrienden. 

 • Bestuur

  Het bestuur van de Stichting Vrienden is in 2021 twee leden verloren. In april overleed de heer L.F.O. Stomps (Loek), ten gevolge van een langdurige ziekte en heel plotseling begin juli overleed de heer K.L. Braber (Kommer), voorzitter. Loek Stomps was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Projecten en hield zich, ook in zijn tweede periode als bestuurslid, intensief bezig met veel aanvragen. Kommer Braber heeft een ruime periode het voorzitterschap ingevuld en nam het laatste half jaar ook de portefeuille Projecten op zich.

  We betreuren het verlies van hen beiden zeer. Beide heren hebben zich jarenlang intensief ingezet voor de stichting en leuke resultaten bereikt. We wensen hun families veel sterkte met het verwerken van hun grote verlies.

  • Vacature, bestuurslid
  • Mw. J.A.C. van der Voort- van der Heijden, secretaris
  • Dhr. T.F. van der Linden, penningmeester
  • Dhr. L.F.C. Elzinga, bestuurslid
  • Vacature, bestuurslid
 • Contactgegevens

  De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland is te bereiken via post en e-mail.
  Postbus 886
  1180 AW Amstelveen
  e-mail: [email protected]

 • Financiële gegevens

  Bankrekeningnummers

  • NL29 INGB 0000 377119
  • NL22 ABNA 0473 500 620

  Bent u vriend en zijn uw gegevens veranderd, mail deze wijzigingen dan naar [email protected].

 • Privacyverklaring Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland

  Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland legt persoonsgegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het donateurschap of de verwerking van eenmalige giften.
  Lees hier de uitgebreide privacyverklaring.