Voorzitter Raad van Bestuur 

Mw. Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij                           

Bestuurslid Raad van Bestuur

Dhr. Drs. P.A. Rotering

Raad van Toezicht 

  • Dhr. R. Akkerman, voorzitter
  • Dhr. Mr. R. Tarlavski, vicevoorzitter
  • Mw. Drs. A. Hekscher, lid
  • Mw. Dr. J.J. Noordhoek-van der Staay, lid
  • Dhr. Dr. H.P. Verschuur, lid

 

Om op een goede manier invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert het ziekenhuis de Governance-code Zorg. Aandachtspunten en aanbevelingen uit deze code worden betrokken in de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De aandachtspunten en aanbevelingen zijn verwerkt in de statuten, de verschillende reglementen en het informatieprotocol die door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gehanteerd worden.

Twee van deze regelingen zijn openbaar en kunt u hier vinden:


Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf

  • Dhr. Drs. B. Wibbens (Gynaecoloog), voorzitter
  • Dhr. Dr. F.J.F. Broeyer (cardioloog), penningmeester
  • Mw. Drs. S.M. Hepp (MDL-arts), bestuurslid
  • Mw. Drs. P.M. Greidanus (Kinderarts), bestuurslid


Advies organen