Urologie

Urologie

Indien u een verwijzing van uw huisarts heeft naar een uroloog in ons ziekenhuis kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Geeft u daarbij a.u.b. duidelijk aan waar het om gaat, dan maakt de assistente een afspraak met de uroloog met het juiste aandachtsgebied.

In verband met het coronavirus zijn veel afspraken op de polikliniek afgezegd. Heeft u vragen? Stel deze gerust via ons e-mail: urologie@zha.nl

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)

De urologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt er terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie. Als u de voorkeur heeft voor een afspraak in Uithoorn, dan maakt u de afspraak bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. U kunt dan aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Goed voorbereid op uw afspraak

Wilt u zich alvast goed informeren in de urologie? Dan verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Compliment van een patiënt:

"Ik ben bijzonder tevreden over de begeleiding na de ingreep, zowel door de drie vaste urologen als door de verpleging. Bij deze wil ik een groot chapeau uitspreken!"

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de Polikliniek Urologie van Ziekenhuis Amstelland vanwege plasklachten. Binnen het zorgpad ‘LUTS’ biedt de Polikliniek Urologie extra service aan een groep patiënten met bepaalde klachten op urologisch gebied. LUTS is de afkorting van Lower Urinary Tract Symptoms: Lage Urineweg Symptomen. U kunt bellen voor een afspraak naar de polikliniek Urologie in Ziekenhuis Amstelland. Het zorgpad is zowel in Ziekenhuis Amstelland als in Uithoorn beschikbaar.

Wat kunt u verwachten?
Op de polikliniek werken urologen, verpleegkundigen en spreekuurassistentes. Zij zorgen ervoor dat u vanaf het eerste bezoek aan de polikliniek tot aan de uiteindelijke behandeling deskundige informatie en begeleiding krijgt. Zij streven ernaar dat binnen twee bezoeken aan de polikliniek de oorzaak van uw klachten duidelijk is. De uroloog doet vervolgens een behandelvoorstel.

Voorafgaand aan het polikliniekbezoek
1. Vragenlijsten
De vragenlijsten die u van de huisarts heeft ontvangen neemt u ingevuld mee naar het eerste bezoek. Heeft u ze niet, dan kunt u ze hieronder downloaden. Vergeet ook uw verwijsbrief niet.

2. Bloed- en urineonderzoek
Bloed- en urineonderzoek vindt plaats op het bloedafnamelaboratorium. Dit kan op verschillende locaties; in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn of bij één van de bloedafnameposten van MDCA. U mag gewoon eten en drinken voor het bloedprikken. Ook is het niet nodig om thuis urine op te vangen voor het urineonderzoek. Het is belangrijk dat het bloed- en urineonderzoek een week voor het polikliniekbezoek plaatsvindt, zodat de uitslagen bekend zijn wanneer u op de polikliniek komt.

Het eerste polikliniekbezoek
U wordt op de polikliniek gezien door de uroloog. De uitslagen van het bloed- en urineonderzoek worden met u besproken, evenals de ingevulde vragenlijsten (u kunt de vragenlijsten hieronder downloaden). Er wordt een lichamelijk onderzoek verricht en de kracht van de urinestraal wordt gemeten (flowmeting). Voor de flowmeting moet u met een volle blaas komen (zie folder ‘flowmeting’). Daarna wordt een echo van de (lege) blaas en eventueel van de prostaat gemaakt.
Op basis van de uitslagen wordt zo mogelijk een diagnose gesteld en doet de uroloog u een voorstel voor behandeling. Behandeling kan bestaan uit medicatie, een operatieve ingreep en/of leefstijladviezen. Vaak kan uw huisarts daarna toezicht houden op het verloop van de klachten.

Het tweede polikliniekbezoek
Soms is het noodzakelijk dat aanvullend onderzoek wordt verricht om een volledige diagnose te kunnen stellen. Dit gebeurt tijdens het tweede bezoek. Een aantal onderzoeken, waaronder blaasfunctieonderzoek, het bekijken van de binnenzijde van de blaas en prostaatechografie met prostaatpuncties wordt zo nodig verricht. De folders van deze onderzoeken krijgt u bij het eerste bezoek mee en kunt u hieronder ook vinden op de website. Op basis van deze gegevens komt de uroloog met een voorstel tot verdere behandeling.

Wat moet u zelf regelen?
Iedere patiënt van Ziekenhuis Amstelland heeft een inschrijfkaart nodig. Als u deze nog niet heeft, moet u deze vóór de bloedafname laten maken bij de inschrijfbalie. Dit kan zowel op locatie Amstelveen als Uithoorn. U heeft hiervoor het bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering en een officieel identificatiebewijs nodig.
Heeft u al een geldige inschrijfkaart van Ziekenhuis Amstelland, neem deze dan mee, controleer of de gegevens nog kloppen en laat deze indien nodig wijzigen bij de inschrijfbalie. 

Verhinderd?
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de Polikliniek Urologie. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen. Hiervoor kunt u contact opnemen tussen 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur, telefoonnummer: (020) 755 7038.

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de Polikliniek Urologie van Ziekenhuis Amstelland vanwege bloed in de urine. Binnen het zorgpad ‘Hematurie’ biedt de Polikliniek Urologie extra service aan een groep patiënten met bloed in de urine.

Hematurie is de medische term voor bloed in de urine. Dit bloedverlies kan zichtbaar zijn (macroscopisch). Soms is het niet zichtbaar en wordt het bloedverlies met microscopisch urineonderzoek aangetoond. Het zorgpad hematurie is bedoeld voor patiënten met macroscopische hematurie.

U kunt bellen voor een afspraak naar de polikliniek Urologie in Ziekenhuis Amstelland. Het zorgpad is zowel in Ziekenhuis Amstelland als in Uithoorn beschikbaar.

Wat mag u verwachten?
Op de polikliniek werken urologen, verpleegkundigen en spreekuurassistentes. Gezamenlijk streven wij ernaar dat voor u binnen één bezoek, de oorzaak van de hematurie is opgehelderd. Indien mogelijk en gewenst zal uw arts u een concreet behandelvoorstel doen.

Voorafgaand aan het polikliniekbezoek
Uw afspraak wordt gepland na verwijzing door uw huisarts. Voorafgaand aan uw bezoek aan de uroloog is het van belang dat u een aantal onderzoeken uit laat voeren. Uw huisarts vraagt deze onderzoeken aan.

1. Laboratorium: bloed- en urineonderzoek
Bloed- en urineonderzoek vindt plaats op het bloedafnamelaboratorium. Dit kan op verschillende locaties; bij Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, het Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn of bij één van de bloedafnameposten van MDCA. U mag gewoon eten en drinken voor het bloedprikken en ook is het niet nodig om thuis urine op te vangen voor het urineonderzoek. Het is belangrijk dat het bloed- en urineonderzoek een week voor het polikliniekbezoek plaatsvindt, zodat de uitslagen bekend zijn wanneer u op de polikliniek komt.

2. Röntgenonderzoek: Echo nieren / CT-scan nieren
De huisarts vraagt een echo van de nieren of een CT-scan aan. Meer informatie kunt u lezen in de folders ‘Echografie’ of ‘CT scan buik’.

De röntgenafdeling in Uithoorn is op maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend geopend voor het doen van echo’s. Dit is een inloopspreekuur. Er worden geen CT’s gemaakt op locatie Uithoorn.
Voor locatie Amstelveen geldt dat zowel voor echo-onderzoek als CT een afspraak gemaakt moet worden. U kunt hiervoor contact opnemen met afdeling Radiologie, telefoonnummer: (020) 755 7078. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 9.00-12.15 en van 13.45-16.30 uur.

De aanvraagformulieren voor het bloed- en urineonderzoek en het röntgen/echo-onderzoek ontvangt u van uw huisarts. Wilt u deze formulieren meenemen naar het ziekenhuis?

Het polibezoek
U wordt op de polikliniek gezien door de uroloog. De uitslagen van het laboratoriumonderzoek en van het röntgenonderzoek worden met u besproken. Er wordt mogelijk een lichamelijk onderzoek verricht en de binnenzijde van uw blaas wordt bekeken (zie folder ‘Cystoscopie’). Op basis van deze gegevens wordt, als dat mogelijk is, een diagnose gesteld en doet de uroloog u een behandelvoorstel. Behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit medicatie of een operatieve ingreep. Als bij het eerste bezoek geen oorzaak kan worden vastgesteld, kan het noodzakelijk zijn om verder onderzoek te verrichten.

Wat moet u zelf regelen?
Iedere patiënt van Ziekenhuis Amstelland heeft een inschrijfkaart nodig. Als u deze nog niet heeft, moet u deze vóór de bloedafname laten maken bij de inschrijfbalie. Dit kan zowel op locatie Amstelveen als Uithoorn. U heeft hiervoor het bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering en een officieel identificatiebewijs nodig.

Heeft u al een geldige inschrijfkaart van Ziekenhuis Amstelland, neem deze dan mee, controleer of de gegevens nog kloppen en laat deze indien nodig wijzigen bij de inschrijfbalie.

Verhinderd?
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de Polikliniek Urologie. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen. Hiervoor kunt u contact opnemen tussen 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur, telefoonnummer: (020) 755 7038.

 

Urologie is een chirurgische specialisatie in de geneeskunde die zich bezighoudt met voornamelijk operatieve behandelingen van de urinewegen bij de man en de vrouw, en de geslachtsorganen van de man.

Organen die onder urologie vallen zijn:

 • de nieren;
 • urineleiders;
 • blaas;
 • urinebuis;
 • de mannelijke organen: penis, het scrotum met onder andere de testes, en de prostaat.

De urologie behandelt een veelheid aan totaal verschillende ziekten en problemen zoals:

 • nierstenen;
 • prostaathypertrofie;
 • prostaatkanker;
 • impotentie;
 • seksueel overdraagbare aandoeningen;
 • ook vasectomie wordt voornamelijk door urologen uitgevoerd.

In Ziekenhuis Amstelland zijn drie urologen werkzaam. Zij werken voornamelijk op de Polikliniek Urologie, op de afdeling Dagbehandeling (chirurgie) en Kliniek Boven.

Urologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Urologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Urologie

E-mail: urologie@zha.nl

Afdeling A 10, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7038
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur