Spoedpost Amstelland

Spoedeisende ziekenhuiszorg
Voor spoedeisende ziekenhuiszorg kunt u dagelijks, zeven dagen per week, terecht op de Spoedeisende hulp van de Spoedpost. De openingstijden van de Spoedeisende hulp zijn van 08.00- 22.00 uur.

Let op!
Tussen 22.00 en 8.00 uur (’s nachts) is de Spoedeisende hulp (voor spoedeisende ziekenhuiszorg) gesloten. U kunt op deze tijdstippen alleen na telefonisch contact terecht in de Spoedpost voor spoedeisende huisartsenzorg.
Voor spoedeisende ziekenhuiszorg moeten patiënten naar één van de spoedeisende hulpafdelingen in de omringende ziekenhuizen. Bij een levensbedreigend spoedgeval dient 112 gebeld te worden.

Spoedeisende huisartsenzorg
Voor niet spoedeisende klachten kunt u tijdens kantoortijden het beste contact opnemen met uw eigen huisarts. Uw huisarts kent u het beste en kan u ook doorverwijzen naar de Spoedpost als hij of zij daar aanleiding toe ziet. Voor spoedeisende huisartsenzorg kunt u, alleen na telefonisch contact, buiten kantoortijden terecht bij de huisarts op de Spoedpost.

Van maandag tot en met vrijdag van 17.00 - 08.00 uur en in het weekeinde van 08.00 - 08.00 is er een huisarts aanwezig in de Spoedpost. U dient eerst telefonisch contact op te nemen met de Spoedpost voordat u naar ons toe komt, via (020) 456 2000.

Dienstapotheek Amstelland
Dienstapotheek Amstelland is gevestigd in de Spoedpost Amstelland. De openingstijden zijn:

  • Maandag t/m vrijdag: 17.30 - 23.00 uur
  • Zaterdag, zondag en feestdagen: 8.30 - 23.00 uur

Na 23.00 uur kunt u terecht bij de nachtapotheek in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Jan Tooropstraat 164, Amsterdam. Telefoon (020) 59 23 315.

Meer informatie
Voor meer informatie over de spoedpost, kijkt u op de pagina Spoedpost Amstelland.

 

Compliment van een patient:
"Na mijn ongelukkige val tijdens een hockeywedstrijd ben ik goed en liefdevol geholpen door de verpleegsters op de SEH. Ook ging het diagnosticeren snel en was de dokter vriendelijk. Fijn om zo geholpen te worden."

 

Ziekenhuis Amstelland registreert op de Spoedeisende hulp, net als alle Amsterdamse ziekenhuizen, ter preventie van geweld. Op deze pagina leest u meer over de preventieregistratie, uw privacy en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Wat houdt de registratie in?
In de preventieregistratie van VeiligheidNL voeren wij in hoe, waar en wanneer u een verwonding of vergiftiging door geweld hebt opgelopen. Door deze gegevens van veel patiënten te combineren kan gericht actie worden ondernomen om zulke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. Zo dragen alle ziekenhuizen in de regio Amsterdam/Amstelveen bij aan het tegengaan van geweld in o.a. buurten, uitgaansgebieden en scholen.

Hoe werkt de preventieregistratie? 
In het registratiesysteem van VeiligheidNL worden gegevens opgeslagen en verwerkt van patiënten die op een Spoedeisende Hulp afdeling in Nederland vanwege een verwonding (of vergiftiging) door geweld zijn behandeld. Het gaat hierbij om gegevens over hoe, wanneer en waar patiënten gewond zijn geraakt, niet om wie het gaat. 
De gegevens worden verzameld door het personeel van de Spoedeisende Hulp (artsen/verpleegkundigen/administratief medewerkers). Daarna worden ze ingevoerd in het registratiesysteem van VeiligheidNL. Het ziekenhuis verstrekt aan VeiligheidNL geen gegevens waarmee u direct geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, adres, geboortedatum of Burgerservicenummer (BSN). Door VeiligheidNL worden de gegevens verwerkt en toegevoegd aan de database met gegevens van een aantal andere ziekenhuizen. Zo ontstaat een gegevensbestand dat gebruikt wordt voor preventie.

Wie is VeiligheidNL? 
VeiligheidNL is een maatschappelijke organisatie die al jarenlang veilig gedrag stimuleert, met als doel zo veel mogelijk ernstige verwondingen te voorkomen. VeiligheidNL brengt gegevens in kaart, doet onderzoek naar preventiemaatregelen en stimuleert veilig gedrag. VeiligheidNL werkt hierbij samen met de overheid, bedrijven, zorgverleners en experts.

Gebruik van de geregistreerde gegevens 
Als landelijk expertisecentrum analyseert VeiligheidNL de in de preventieregistratie opgenomen gegevens van de deelnemende ziekenhuizen en verwerkt deze gegevens tot volledig geanonimiseerde overzichten. De overzichten worden gebruikt voor onderzoeks- en preventiedoeleinden. Alle ziekenhuizen in de regio Amsterdam/Amstelveen 
werken mee aan registratie van omstandigheden waarin geweld heeft geleid tot verwondingen. De gegevens daarvan worden verwerkt tot overzichten waarop de lokale autoriteiten een preventieve aanpak van geweld kunnen ontwikkelen. Die aanpak richt zich echter nooit op individuele personen.

Is dit wettelijk toegestaan? 
Het ziekenhuis besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten. Deze preventieregistratie voldoet aan de relevante juridische eisen en privacywaarborgen; het ziekenhuis staat ervoor in dat de manier waarop wordt omgegaan met uw gegevens voldoet aan de wettelijke voorschriften. Hieronder wordt in wat meer technische termen uitgelegd hoe dat zit.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de bepalingen inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en de regels van het medisch beroepsgeheim. Het ziekenhuis verstrekt geen persoonsidentificerende kenmerken aan VeiligheidNL, zodat deze organisatie niet kan achterhalen van wie de verkregen gegevens afkomstig zijn. De artsen op de Spoedeisende Hulp kunnen dat via een zogeheten coderingssysteem – mocht dat noodzakelijk zijn - wel nagaan. De precieze afspraken over de geregistreerde gegevens zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen het ziekenhuis en VeiligheidNL.

Dit protocol kunt u inzien op www.veiligheid.nl/registratie.

Bezwaar 
Als u niet wilt dat uw gegevens worden doorgegeven aan VeiligheidNL, kunt u dat aangeven. U kunt dat op de volgende manieren doen:

  • Tijdens het verblijf op de afdeling Spoedeisende hulp bij uw hulpverlener van de afdeling.
  • Na het bezoek aan de afdeling Spoedeisende hulp, door contact op te nemen met de afdeling via e-mail of telefoon (zie onder)

Uw gegevens worden dan uit het registratiesysteem van VeiligheidNL verwijderd. Vermeld daarbij uw naam, geboortedatum en datum van bezoek aan de Spoedeisende hulp.

Voor meer informatie kunt u met:

  • Manager Acute en Intensieve zorg
    Telefoonnummer. (020) 755 6035
    E-mail: rohou@zha.nl
Spoedpost Amstelland

Voor een bezoek aan de Huisartsenpost vragen wij dringend eerst telefonisch contact op te nemen met de Spoedpost, (020) 456 2000. Voor een bezoek aan de Spoedeisende hulp is dit niet noodzakelijk.

Spoedpost Amstelland

Telefoonnummer: (020) 456 2000
Bereikbaar: ma t/m vrij 17.00 - 08.00, za t/m zo en feestdagen 08.00-08.00 uur