Revalidatie

In Ziekenhuis Amstelland is een revalidatiearts werkzaam vanuit Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Zij behandelt patiënten die zijn doorverwezen van de (huis)arts naar de Polikliniek Revalidatie.

Indien u een verwijzing van uw (huis)arts heeft naar een revalidatiearts in ons ziekenhuis kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Geeft u daarbij a.u.b. duidelijk aan waar het om gaat, dan maakt de assistente een afspraak met de arts met het juiste aandachtsgebied.

In Ziekenhuis Amstelland worden de volgende patiëntendoelgroepen behandeld:

 • niet aangeboren hersenletsel (NAH);
 • oncologische revalidatie;
 • chronische pijnpatiënten (WPN 1 t/m 3) en aandoeningen die in het pijnprogramma passen of individueel behandeld worden zoals: whiplash, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, artrose;
 • M. Parkinson, MS;
 • diabetes mellitus, type I en type II en mogelijke complicaties;
 • gewrichtsaandoeningen als gevolg van neurologisch letsel;
 • orthopedische aandoeningen.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

 

logo-reade-total-rgb-150ppi

Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat al dan niet in combinatie met hersenletsel. Het doel is om mensen weer een plaats in de maatschappij te laten innemen.

Een revalidatiearts is de medisch specialist die mensen met beperkingen in het functioneren ten gevolge van een aandoening of ongeluk begeleidt.

In Ziekenhuis Amstelland zijn revalidatieartsen werkzaam vanuit Reade. Zij behandelen patiënten die zijn doorverwezen van de (huis)arts naar de Polikliniek Revalidatie.

In Ziekenhuis Amstelland worden de volgende patiëntendoelgroepen behandeld:

 • niet aangeboren hersenletsel (NAH);
 • oncologische revalidatie;
 • chronische pijnpatiënten (WPN 1 t/m 3) en aandoeningen die in het pijnprogramma passen of individueel behandeld worden zoals: whiplash, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, artrose;
 • M. Parkinson, MS;
 • diabetes mellitus, type I en type II en mogelijke complicaties;
 • gewrichtsaandoeningen als gevolg van neurologisch letsel;
 • orthopedische aandoeningen.
Revalidatie

Telefoonnummer: (020) 755 7144
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.00 uur

Revalidatie

Afdeling B 27, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7144
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.00 uur