Orthopedie

Indien u een verwijzing van uw huisarts heeft naar een orthopeed in ons ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Geeft u daarbij a.u.b. duidelijk aan waar het om gaat, dan maakt de assistente een afspraak met de orthopeed met het juiste aandachtsgebied.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Voorlichtingsbijeenkomst 'Knie- en heupprothese'
Het ziekenhuis organiseert maandelijks een voorlichtingsbijeenkomst over de knie- en heupprothese. Patiënten die op de wachtlijst staan voor een heup- of knieprothese, krijgen twee tot drie maanden voor de operatie groepsvoorlichting. Ook als u overweegt zich te laten opereren in Ziekenhuis Amstelland, is het mogelijk de voorlichting bij te wonen. Er wordt uitgebreid uitleg gegeven over de operatie, de opname in het ziekenhuis en de herstelperiode na de operatie. Kijk voor meer informatie onder Voorlichtingsbijeenkomsten.

Compliment van een patiënt:
"Bij deze wil ik de orthopeed bedanken voor de geweldig geslaagde opereratie aan mijn enkel. Na bijna een jaar kan ik weer lopen, fietsen, zwemmen en autorijden. Het kost nog wat moeite maar ik hoor er weer bij en ben weer onafhankelijk. Nogmaals bedankt!"

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De orthopeden houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie.

Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

De vakgroep orthopedie werkt met een Physician assistant (PA), Joyce van Diemen

Een Physician Assistant (PA) is een medisch professional, die het werk van de arts of medisch specialist ondersteunt door zelfstandig bepaalde medische taken over te nemen. Uitgangspunt bij deze functie is efficiëntere zorg door verdeling van taken en een betere kwaliteit van zorg.

De PA Orthopedie kunt U op diverse momenten in uw behandeling in Ziekenhuis Amstelland tegenkomen:

  • De PA spelen ten eerste een belangrijke rol in de kwaliteitsregistratie van orthopedische ingrepen. Daarnaast geven zij voorlichting en onderwijs.
  • Zij zien zelfstandig patiënten en meelopen op de poli met de specialist.
  • Bovendien assisteren zij de orthopedische chirurg tijdens de operatie en u kan hen op de zaal tegenkomen.
  • De PA is voor u als patiënt makkelijk toegankelijk, u kunt met al uw (orthopedische) vragen bij de PA terecht.

Het specialisme orthopedie richt zich op aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat. Hierbij gaat het om de botten, gewrichten, spieren, pezen en banden.

In Ziekenhuis Amstelland werken vier orthopeden. U komt ze tegen op de Polikliniek Orthopedie , de OK en na uw operatie de verpleegafdeling Kliniek Boven.

 

Orthopedie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Orthopedie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Orthopedie

Afdeling B 22, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7034
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

 W.J. Kleyn Molekamp W.J. Kleyn Molekamp
orthopedisch chirurg
 E.P.  (Eric) Meijer E.P. (Eric) Meijer
orthopedisch chirurg
 W. Schaasberg W. Schaasberg
Orthopedisch chirurg
Drs. T.A.E. Strien van Drs. T.A.E. Strien van
Orthopedisch chirurg
dr. J.S. de Vries dr. J.S. de Vries
orthopedisch chirurg