Opname afdeling

De afdeling Opname is verantwoordelijk voor de planning en het regelen van uw opname in het ziekenhuis.

Planning opname voor operatie
Als u wordt opgenomen voor een operatie, wordt u van de polikliniek direct naar de afdeling Opname doorgestuurd. Hier wordt, als het mogelijk is, uw operatie meteen gepland en ook wordt er een afspraak gemaakt op de Polikliniek Anesthesie voor een intakegesprek. Voor dit intakegesprek wordt u gevraagd een formulier in te vullen. Als de operatie niet direct gepland kan worden, dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen zodra deze operatie gepland kan worden.

Planning opname
Bij een geplande opname wordt u telefonisch opgeroepen door de afdeling Opname zodra er plaats is op de afdeling. Deze oproep ontvangt u één tot twee dagen voor de opname en in sommige gevallen op de dag van opname. Helaas komt het in een enkel geval voor dat een geplande opname door omstandigheden wordt uitgesteld. U wordt hier dan zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Bij de afdeling Opname kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16.15 uur informatie vragen over de wachtlijst via telefoonnummer (020) 755 7107.

Soms is een opname in het ziekenhuis acuut, zodat er weinig tijd is voor de voorbereiding. Bij een spoedopname is de volgorde van handelingen afhankelijk van de ernst van de ziekte of klacht. De specialisten en verpleegkundigen informeren u hierover zo goed mogelijk. 

Comfortpakket
Bij verblijf op een één- of tweepersoonskamer op de verpleegafdelingen van Ziekenhuis Amstelland, kunt u (vanaf 1 januari 2012) tegen betaling gebruik maken van een comfortpakket. Dit pakket bestaat onder andere uit een luxe toilettas, gratis televisie- en telefoonaansluiting en een mand met versnaperingen. Als u gebruik wilt maken van een comfortpakket, kunt u dit voorafgaand aan uw opname aangeven bij de afdeling Opname en tijdens uw opname bij de verpleegkundige. Meer informatie over het comfortpakket vindt u in de folder ‘Comfortpakket in Ziekenhuis Amstelland’.

Weer naar huis
De afdeling Opname meldt schriftelijk aan uw huisarts uw opname- en ontslagdatum. De behandelend specialist informeert uw huisarts over uw behandeling en gezondheidstoestand.

Meer informatie over voorbereiding op uw opname, uw verblijf, de behandeling en de verzorging vindt u op de pagina opname.

Opname afdeling

Telefoonnummer: (020) 755 7107
Bereikbaar: ma t/m vrij 08.00-16.15 uur