Neurologie

Neurologie

Een neuroloog is een specialist in ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van mensen. Hij/zij heeft kennis van uiteenlopende kwalen en klachten, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, dubbelzien, pijn in arm of been, of verlammingsverschijnselen.

In Ziekenhuis Amstelland zijn vier neurologen werkzaam. Zij werken voornamelijk op de Polikliniek Neurologie. Daar is de neuroloog behandelaar van ziekten zoals epilepsie, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, dementie, hernia's, spierziekten en hersentumoren.

Op de verpleegafdeling Kliniek Beneden West zorgt de neuroloog bijvoorbeeld voor patiënten met een hersenvliesontsteking, hersenschudding of coma. Patiënten met een beroerte worden opgenomen op de Stroke-unit.

Op de afdeling Dagbehandeling kan de neuroloog op één dag een aantal onderzoeken doen. Hier vindt het zogenaamde TIA-onderzoek plaats, maar ook wordt u hier een aantal uren opgenomen als u een ruggenprik (lumbaalpunctie) moet ondergaan. Daarnaast kan u hier worden opgenomen als u behandeld moet worden met een geneesmiddel dat op enkele achtereenvolgende dagen via de bloedbaan (infuus) toegediend moet worden.

Samenwerking
Binnen Ziekenhuis Amstelland werken de neurologen nauw samen met de CVA(beroerte)-verpleegkundige en de orthopedisch chirurgen. Daarnaast werken ze nauw samen met de verpleeghuizen Groenelaan en Zonnehuis, het psychiatrisch ziekenhuis de Amstelmere en de afdeling neurochirurgie van het VU Medisch Centrum.

Meer informatie
Informatie over neurologische aandoeningen en de bijbehorende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op deze website en op de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie onder voorlichting: http://www.neurologie.nl/.

Neurologie (polikliniek)

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Neurologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Parkinson polikliniek

Uw neuroloog verwijst u naar de Parkinson verpleegkundig specialist. U kunt ook zelf naar een verwijzing vragen. Een afspraak maakt u online of telefonisch bij de Polikliniek Neurologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Dagbehandeling interne (verpleegafdeling)

Afdeling: (020) 755 7099
Als u na thuiskomst vragen heeft of problemen ten gevolge van de behandeling, dan kunt u contact opnemen met de afdeling. Bij voorkeur tussen 08.30 en 10.30 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur. Bij dringende problemen kunt u ons uiteraard altijd bellen. De afdeling is op werkdagen geopend van 7.30 tot 17.00 uur.

Verpleegkundig specialist oncologie: (020) 755 7035
Bereikbaar: ma t/m vrij 7.30 - 17.00 uur

Kliniek Beneden West (verpleegafdeling)

Telefoon: (020) 755 7099
Telefonisch contact dagelijks tussen 11.00-11.30 uur.
Bedoeld voor eerste contactpersoon van de patiënt voor informatie over situatie en behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden verder op de hoogte houden.
Locatie: Route B, begane grond

Neurologie (polikliniek)

Afdeling A 03, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7032
Bereikbaar: ma t/m vrij 9.00-12.30, 14.00-16.30 uur

Parkinson polikliniek

Telefoonnummer: (020) 755 1221
Locatie: Polikliniek Neurologie, A 03
Spreekuur op woensdagmiddag. Telefonisch spreekuur woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.

Stroke-unit (verpleegafdeling)

Telefoon: (020) 755 7099
Dagelijks tussen 11.00-11.30 uur en 15.00-15.30 uur.
Bedoeld voor eerste contactpersoon van de patiënt voor informatie over situatie en behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden verder op de hoogte houden.
Locatie: Route B

Behandeling Weken
Neurologie 0