Longziekten

Indien u een verwijzing van uw huisarts heeft naar een longarts in ons ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Geeft u daarbij a.u.b. duidelijk aan waar het om gaat, dan maakt de assistente een afspraak met de arts met het juiste aandachtsgebied.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Compliment van een patiënt:
"Sinds 10 jaar heb ik al last van astma en bijbehorende benauwdheid, ik werd door de huisarts doorverwezen naar de longarts. Zij heeft mij één bepaald geneesmiddel voorgeschreven waarbij ik nu geen enkele extra inhalatie heb hoeven te gebruiken, ook niet met slechte weersomstandigheden voor mijn longen. HEERLIJK! Ik voel me helemaal niet "ziek" meer. Compliment voor haar kunde!"

De vakgroep longziekten van Ziekenhuis Amstelland bestaat uit vijf longartsen; mw. P. Huisman (ma-woe), mw. G.J.M. Koster (woe-vrij), mw. S.N. de Haan (woe-vrij) en dhr. M. Amini (ma, di, wo, vrij).

Elke werkdag zijn er in ieder geval twee longartsen aanwezig. In de weekenden en tijdens de feestdagen is er een samenwerking met de longartsen van het Slotervaart Ziekenhuis en BovenIJ Ziekenhuis voor wat betreft de diensten. Het kan dan dus voorkomen dat u een longarts uit een ander ziekenhuis aan uw bed treft.

De vakgroep beoefent de longziekte in de volle breedte; longontstekingtuberculoselongembolielongkanker en mesothelioom (borstvlieskanker), astma en COPD/longemfyseem. Door samenwerking met het AMC is diagnostiek ten aanzien van interstitiële longziekten, zoals bijvoorbeeld longfibrose en sarcoïdose, mogelijk. Slaapapneu wordt samen met de KNO-artsen en neuroloog gediagnostiseerd en behandeld. Er is overleg met het VUmc ten aanzien van pulmonale hypertensie (te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen). Samen met de cardiologen is er een Dyspnoe polikliniek (klachten van benauwheid/kortademigheid).

Wekelijks vindt er in het VUmc overleg plaats met de longartsen, longchirurgen en radiotherapeuten (bestralingsartsen) in combinatie met radiologen en nucleair geneeskundigen (PET-scan) over alle longkankerpatiënten, zowel qua diagnostiek als behandeling. Tussendoor is er op elk moment overleg mogelijk met de longartsen uit de academische ziekenhuizen en het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI/AVL).

Uw huisarts kan een afspraak regelen op de Polikliniek Longziekten of de afdeling Longfunctie voor zowel spoedeisende als niet-spoedeisende klachten. Het kan ook zijn dat u zelf moet bellen voor een afspraak. 

Longziekten

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Longziekten.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7031
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Dhr.  M. Amini Dhr. M. Amini
Longarts
Marianne  Bastawros Marianne Bastawros
spreekuurassistente longgeneeskunde
Mw. S.N. de Haan Mw. S.N. de Haan
Longarts
 Mw. P. Huisman Mw. P. Huisman
longarts
 G.J.M. Koster G.J.M. Koster
Longarts
Halima N’Bir Halima N’Bir
spreekuurassistente longgeneeskunde
Joke Tump Joke Tump
spreekuurassistente longgeneeskunde