Dyspnoe polikliniek

Benauwdheid / kortademigheid kan door hart- en/of longproblemen veroorzaakt worden. Ook zijn er andere ziektebeelden die deze klacht geven. Soms is het niet meteen duidelijk waar de oorzaak ligt. Het kan zijn dat u dan door uw huisarts doorverwezen wordt naar de Dyspnoe polikliniek.

De cardioloog en longarts werken zeer nauw samen voor mensen met klachten als kortademigheid en/of benauwdheid waarvan de oorzaak niet bekend is. Het doel van de Dyspnoe polikliniek is binnen één dag(deel) inzicht te krijgen in de oorzaak van de klachten. Alle onderzoeken worden dus op één dag gedaan. De patiënt hoeft hierdoor maar één keer naar het ziekenhuis te komen. Het betekent echter wel dat er een intensief programma gevolgd wordt.

De onderzoeken die gedaan worden zijn:

Afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken neemt één of beide specialisten de behandeling en controle op zich en zal zo nodig verder onderzoek afspreken.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Dyspnoe polikliniek

Patiënten voor de Dyspnoe polikliniek worden door de huisarts aangemeld. U kunt niet zelf een afspraak maken.