Cardiologie

Cardiologie

Patiënten met hart- en vaatziekten kunnen (na verwijzing van een arts) voor diagnostiek, zorg en behandeling terecht op de Polikliniek Cardiologie.

Indien u een verwijzing van uw huisarts heeft naar een cardioloog in ons ziekenhuis kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Geeft u daarbij a.u.b. duidelijk aan waar het om gaat, dan maakt de assistente een afspraak met de cardioloog met het juiste aandachtsgebied.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Voor patiënten met hartfalen, dyspnoe en andere problemen met het hart heeft Ziekenhuis Amstelland gespecialiseerde poliklinieken Hartfalen en Dyspnoe. Op de Polikliniek Cardiologie bevindt zich ook de afdeling Hartfunctie, waar onderzoeken plaatsvinden naar het functioneren van het hart. Voor patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt of een 'open hart'-operatie hebben ondergaan, is er een speciaal hartrevalidatie programma.

Compliment van een patiënt:
"De cardiologe is een fantastische arts en een fantastisch mens. Luistert goed en legt zaken duidelijk met geduld uit."

Het team cardiologie is uitgebreid, waardoor er géén wachttijd meer is. Naast de algemene cardiologie, heeft iedere cardioloog een specifiek aandachtsgebied en kunt u terecht voor alle cardiologische onderzoeken.

One-stop shop
Veel onderzoeken kunnen gecombineerd worden op de one-stop shop poli. U krijgt dan alle onderzoeken, een gesprek met de cardioloog en een behandelplan in één afspraak.

De patiënt centraal
Veel aandoeningen hebben raakvlakken met het hart en de bloedvaten. De cardiologen werken nauw samen met andere specialismen binnen het ziekenhuis. Hierdoor kunnen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten in een vroeg stadium worden doorverwezen. Zo verlagen we het risico op bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte. Er zijn speciale spreekuren met de urologen (erectiële dysfunctie), KNO-artsen (duizeligheid), longartsen (kortademigheid en slaapapneu), gynaecologen (cardiale overgangsklachten) en oncologen (hartspierschade na chemotherapie).

Aandacht
De ondersteuning met moderne technologie is vanzelfsprekend. Maar het persoonlijke contact, waarbij de patiënt mee beslist in de eigen behandeling, is voor het team belangrijk. Daarmee worden de succeskansen verhoogd.

Het specialisme cardiologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van hartziekten.

De cardioloog krijgt te maken met patienten met heel veel verschillende hartaandoeningen. De meest voorkomende hartaandoeningen zijn:

  • hartinfarct
  • angina pectoris
  • hartritmestoornissen;
  • hartklepafwijkingen;
  • hartfalen;
  • hartspierziekten.

Bijna altijd wordt aanvullend onderzoek verricht, in de vorm van een elektrocardiogram (ECG / hartfilmpje), echocardiografie, inspanningstest en dergelijke.

In Ziekenhuis Amstelland werken vijf cardiologen in de maatschap cardiologie. Zij zijn werkzaam op de Polikliniek Cardiologie en de verpleegafdelingen Kliniek Beneden Oost en IC/CCU (hartbewaking). Behalve de reguliere polikliniekbezoeken is er ook een mogelijkheid tot het maken van een afspraak voor diagnostiek en polibezoek op één dag in de gespecialiseerde Rapid Access polikliniek en Dyspnoe polikliniek.

Hartfalenpatiënten worden begeleid door cardioloog en hartfalen verpleegkundige op de Hartfalen polikliniek.

Cardiologische onderzoeken worden uitgevoerd op de Hartfunctie afdeling en de ECG-afdeling.
In nauwe samenwerking met de afdeling Radiologie worden de modernste technieken toegepast, zoals MRI-hart en CT-hart.

De cardiologen werken nauw samen met de specialisten in de OSAS polikliniek en de mannenkliniek

Cardiologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Cardiologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Buitenpoli
Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Hartrevalidatie
Uw cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor de Hartrevalidatie. Hij/zij zal de coördinator Hartrevalidatie verzoeken contact met u op te nemen. 

Cardiologie

Telefoonnummer: (020) 755 7005
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: Afdeling B 26, blauwe route

 

 Nancy Broerse Nancy Broerse
spreekuurassistente cardiologie
Dr. F.J.F. Broeyer Dr. F.J.F. Broeyer
Cardioloog
Drs. W.L. ten Holt Drs. W.L. ten Holt
Cardioloog
Mw, E. Kort
Cardioloog
Drs. Mw. G. Ladyjanskaia Drs. Mw. G. Ladyjanskaia
cardioloog
Mw. dr. S.S. Liem Mw. dr. S.S. Liem
cardioloog