Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

Het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde is een afdeling binnen Ziekenhuis Amstelland waar ouderen komen, die vaak meer dan één aandoening of ziekte hebben. De oudere wordt onderzocht door een internist-ouderengeneeskunde.

Onder leiding van de internist-ouderengeneeskunde werken meerdere medisch specialisten en een geriatrisch verpleegkundige samen, om naar aanleiding van onderzoeken een geïntegreerd behandeladvies aan de huisarts te kunnen geven.

De huisarts of een specialist kan een patiënt aanmelden voor een afspraak bij het behandeladviescentrum. Na aanmelding ontvangt de patiënt (of een familielid) een uitnodiging voor twee afspraken. Tijdens de eerste afspraak vinden een aantal onderzoeken en gesprekken plaats:

 • Bezoek aan de geriatrisch verpleegkundige (gesprek en lichamelijk onderzoek)
 • Bezoek aan de internist-ouderengeneeskunde (gesprek en lichamelijk onderzoek)
 • MRI-scan (in geval van geheugenklachten)
 • Longfoto (zeer zelden)
 • Bezoek andere medisch specialisten, afhankelijk van de klachten (bijvoorbeeld neuroloog, ouderenpsychiater)

Tijdens de tweede afspraak (één week later) krijgt de patiënt de uitslag van de onderzoeken en eventuele behandelmogelijkheden. Ook de huisarts of verwijzend specialist ontvangt de uitslagen en adviezen hoe de klachten het beste behandeld kunnen worden. Naar aanleiding hiervan zal de huisarts of verwijzend specialist met u een afspraak maken om gezamenlijk het behandelplan te bespreken.

Klik op onderstaande afbeelding om de film te bekijken

knipsel

Veel voorkomende problemen van patiënten zijn:

 • Mobiliteitsproblemen en vallen;
 • Geheugenproblematiek;
 • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
 • Delier, ofwel acute verwardheid;
 • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren;
 • Continentieproblemen;
 • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek;
 • Een van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen.

Vaak worden deze problemen ten onrechte geweten aan ouderdom. Terwijl patiënten iets mankeren, waar mogelijk iets aan kan worden gedaan. Ouderen hebben bovendien behoefte aan een geïntegreerde benadering, waarbij niet teveel artsen betrokken moeten zijn.

Het aandachtsgebied ouderengeneeskunde valt onder de afdeling interne geneeskunde. Een internist-ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt ouderen en chronisch zieken met meerdere aandoeningen. Ouderen worden steeds ouder. Er zijn steeds meer mensen met meerdere aandoeningen tegelijk. Een internist-ouderengeneeskunde is speciaal opgeleid om deze patiënten te behandelen en te begeleiden. Alle ouderen met complexe of chronische ziekten kunnen een internist-ouderengeneeskunde inschakelen voor een advies.

Voor zijn advies kijkt de internist-ouderengeneeskunde niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen? Er is veel aandacht voor de kwaliteit van het leven van de patiënt.

In Ziekenhuis Amstelland is een internist-ouderengeneeskunde werkzaam vanuit het VUmc in het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde.

 

Oudere patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis zijn vaak kwetsbaar en hebben een hogere kans op complicaties doordat er vaak sprake is van meerdere aandoeningen, meerdere medicijnen en verminderde reserves. Bij opname worden oudere patiënten daarom gescreend op kwetsbaarheid. Hierbij gaat het in de eerste plaats om acute verwardheid (delier), vallen en fysieke beperkingen.

Ziekenhuis Amstelland is op allerlei terreinen bezig om de zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren en het consultteam ouderengeneeskunde is daar één van. Zo nodig komt de verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde, bij de kwetsbare oudere patiënten langs en geeft adviezen. Zij zit in het consultteam ouderengeneeskunde samen met de internisten ouderengeneeskunde. Het team heeft als doel complicaties en functieverlies door ziekenhuisopname te beperken. Het team heeft een adviserende rol en geeft behandeladviezen aan de betrokken zorgverleners. Zo kan bijvoorbeeld het medicatiegebruik kritisch worden bekeken, of meegedacht met complexe zorg- en behandelbeslissingen.

 

Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

De huisarts of een specialist in het ziekenhuis verwijst u naar het Behandelcentrum Ouderengeneeskunde. U kunt niet zelf een afspraak maken.

Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

Telefoonnummer: 020 - 755 6236, en vragen naar het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde.
Locatie: B23, begane grond.
Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

 J. Ellermeijer J. Ellermeijer
spreekuurassistente ouderengeneeskunde
 L. Gemert, van L. Gemert, van
Geriatrieverpleegkundige
Mw. S. Gerbrands Mw. S. Gerbrands
Geriatrieverpleegkundige
Mw. E. Gieteling Mw. E. Gieteling
internist-ouderengeneeskunde
 E. Moore E. Moore
Spreekuurassistente ouderengeneeskunde
 M.J. Munck, de M.J. Munck, de
Verpleegkundig consulent geriatrie
 Mw. dr. M.C. Trappenburg Mw. dr. M.C. Trappenburg
internist-ouderengeneeskunde