Anesthesie

Anesthesiologie is het specialisme dat zich bezig houdt met de verschillende vormen van verdoving van patiënten bij een operatie, de pijnbestrijding en de intensieve zorg rondom een operatie. In Ziekenhuis Amstelland werken acht anesthesiologen. Zij werken vooral op het operatiekamercomplex, de Polikliniek Anesthesie en de Polikliniek Pijngeneeskunde. Om u (of uw kind) zo goed mogelijk te begeleiden rondom de operatie wordt op de Polikliniek Anesthesie een preoperatief onderzoek gedaan. Tijdens het bezoek aan uw behandeld specialist op de polikliniek wordt voor het preoperatief onderzoek een afspraak gemaakt.

Keuzehulp anesthesiologie
Wanneer u geopereerd wordt krijgt u anesthesie (verdoving) en pijnstilling (medicijnen tegen de pijn). Om u te helpen bij de keuzen die van u gevraagd worden kunt een keuzehulp downloaden met uitleg over welke soorten anesthesie en pijnstilling er zijn en welke voor- en nadelen elke soort heeft.

Volwassenen
Ter voorbereiding op uw operatie en opname vindt er een intakegesprek plaats tussen u, de anesthesioloog en de verpleegkundige. U krijgt mondelinge en schriftelijke informatie over de opname, operatie en anesthesie (narcose). Ook wordt gevraagd naar de gegevens van uw contactpersoon en uw medicijngebruik, en wordt u geïnformeerd over eventuele bloedtransfusie en reanimatie. U wordt gevraagd van te voren een formulier in te vullen. Dit formulier kunt u ook online invullen; klik hier.

Daarnaast krijgt u tijdens het intakegesprek schriftelijke instructies mee voor uw opname:

  • Eten en drinken vóór de operatie.
  • Het gebruik van rookwaren, alcohol en drugs vóór de operatie.
  • Met welke hygiëneregels u rekening moet houden.
  • Wat u mee moet nemen en wat u thuis laat.

Kinderen
Als uw kind geopereerd wordt, is het noodzakelijk dat u met uw kind een bezoek brengt aan de anesthesist. De afspraak met de anesthesist is op een woensdag. Meer informatie over de operatie van uw kind kunt u vinden op de pagina's Mijn kind wordt geopereerd.

Bezoek aan de poli
Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek Anesthesie kunt u naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is op dinsdagavond tot 20.00 uur. De Inschrijfbalie (tot 19.30 uur), het Laboratorium en de afdeling Opname zijn dan ook geopend.

Anesthesie

Tijdens het bezoek aan de behandeld specialist (van u of uw kind) op de polikliniek wordt voor het intakegesprek een afspraak gemaakt.

Anesthesie

Afdeling A 02, rode route Telefoonnummer: (020) 755 7091 Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur