Nefrectomie (nier verwijderen)

Als de nier in zijn geheel verwijderd wordt, heet dit een 'nefrectomie’. In sommige gevallen behoeft niet de gehele nier te worden verwijderd, maar kan worden volstaan worden met een deel ervan. Er zijn verschillende oorzaken waardoor de nier geheel of ten dele verwijderd moet worden, zoals:

  • een gezwel in de nier (nierkanker);
  • een niet goed functionerende nier;
  • een ernstige nierinfectie.

De nieren zijn boonvormige organen die zich in de rug, links en rechts naast de wervelkolom, net onder de ribbenboog bevinden. Nieren produceren urine, bestaande uit water en opgeloste afvalstoffen die op deze wijze via de plas uit het lichaam worden verwijderd. Eén goed functionerende nier is voor een mens ruim voldoende. Het verlies van een nier is dan ook doorgaans geen probleem en u hoeft na de operatie en de herstelperiode uw levenswijze of eetgewoonten niet aan te passen.

Urologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Urologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Urologie

E-mail: urologie@zha.nl

Afdeling A 10, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7038
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur