Verpleegkundig specialisten

Een Verpleegkundig Specialist (VS) is een verpleegkundige die na het volgen van een masteropleiding Advanced Nursing Practice naast verpleegkundige taken ook zelfstandig medische taken mag verrichten. De Verpleegkundig Specialist werkt onder supervisie van een specialist binnen een eigen deskundigheidsgebied. De taken kunnen bestaan uit het afnemen van een anamnese, het lichamelijk en/of psychiatrisch onderzoek verrichten, diagnostiek en behandeling inzetten, begeleiding van patiënten, verrichten van voorbehouden handelingen e.d.

Verpleegkundig specialisten