Wachtlijsten polikliniek en diagnostieke behandeling

Ziekenhuis Amstelland informeert u zo goed mogelijk over de verwachte wachttijden op de poliklinieken en streeft ernaar om de wachtlijsten voor de patiënten zo kort mogelijk te houden. De afspraak op de polikliniek wordt gemaakt na verwijzing van de huisarts, specialisten van andere ziekenhuizen of eigen specialisten.

Na vaststellen van deze wachttijden is de situatie afhankelijk van:

  • persoonlijke medische situatie van de patiënt;
  • de verschillende wachttijden per arts en per specifieke Diagnose Behandelings Combinatie (DBC) binnen één specialisme;
  • onvoorziene omstandigheden.

Indien u voorkeur heeft voor een specialist, kan het voorkomen dat de wachttijd langer is dan de informatie in de overzichten. Spoedafspraken zijn ter beoordeling van uw huisarts, die hiervoor zelf contact opneemt met de betreffende polikliniek.

De wachtlijst voor behandeling en opname vindt u elders op deze website.

Wachtlijsten poliklinieken
Per 1 juli 2018
Na diagnose door huisarts én specialist is er voor sommige specialismen een wachttijd voor opname in ons ziekenhuis. In het overzicht staan de werkelijke wachttijden per specialisme in weken op het moment van publiceren van deze gegevens. Hierbij is uitgegaan van het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
 

  (Sub)specialisme Wachttijd in weken
1. Allergologie Zie dermatologie
2. Cardiologie 1
3. Chirurgie algemeen  
   a. Vaatchirurgie 1
   b. Gastro-entrologie 1
   c. Mammapoli  1
   d. Oncologie 1
   e. Traumatologie 1
4. Dermatologie en allergologie 1
  Dermatologie Abcoude  
5. Gastro-enterologie (MDL) 4
6 a. Gynaecologie oncologie 1
  b. Gynaecologie infertiliteit 1
7. Interne geneeskunde algemeen  2
8. Kaakchirurgie 1
9. a. Keel-, neus- en oorheelkunde ZHA 7
  b. Keel-, neus- en oorheelkunde Kind ZHA 7
  c. Keel-, neus- en oorheelkunde Waterlinie 7
  d. Keel-, neus- en oorheelkunde Kind Waterlinie  7
10. Kindergeneeskunde algemeen 2
  a. Gastro-enterologie  
11. Longziekten 5
12. Neurochirurgie 8
13. Neurologie  3
14. Orthopedie ZHA 1
  Orthopedie Waterlinie  
15. Ouderengeneeskunde 1
16. Pijnbestrijding/anesthesiologie 1
17. Urologie ZHA 4
  Urologie Waterlinie 6


Wachtlijsten diagnostieke behandeling poliklinische patiënten
Per 1 juli 2018

Dit betreft het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister. (NB het gaat om verwijzing van een derde partij, niet interne doorverwijzing binnen de instelling).

  Behandeling Specialisme Wachttijd in weken
1. MRI-Scan Radiologie 3
2. CT-Scan Radiologie 2
3. Gastroscopie Gastro-enterologie 0