Wachtlijsten

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met ons opnemen. Of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling en mogelijk kunt u dan sneller geholpen worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen is voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachtlijsten poliklinieken
Per 1 januari 2021

Ziekenhuis Amstelland informeert u zo goed mogelijk over de verwachte wachttijden op de poliklinieken en streeft ernaar om de wachtlijsten voor de patiënten zo kort mogelijk te houden. De afspraak op de polikliniek wordt gemaakt na verwijzing van de huisarts, specialisten van andere ziekenhuizen of eigen specialisten.

Na vaststellen van deze wachttijden is de situatie afhankelijk van:

  • persoonlijke medische situatie van de patiënt;
  • de verschillende wachttijden per arts en per specifieke Diagnose Behandelings Combinatie (DBC) binnen één specialisme;
  • onvoorziene omstandigheden.

Indien u voorkeur heeft voor een specialist, kan het voorkomen dat de wachttijd langer is dan de informatie in de overzichten. Spoedafspraken zijn ter beoordeling van uw huisarts, die hiervoor zelf contact opneemt met de betreffende polikliniek.

 (Sub)specialisme

Wachttijd in dagen

 Allergologie

 -1

 Cardiologie

9

         - Hartfunctie

n.v.t.

 Chirurgie algemeen

3

         - Vaatchirurgie

3

         - Gastro-enterologie

3

         - Mammapoli

1

         - Oncologie

3

 Dermatologie

7

 Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)

56

 Gynaecologie algemeen

8

        - Oncologie

-1

        - Infertiliteit

56

 Interne geneeskunde algemeen

14

        - Endocrinologie

14

        - Nefrologie

14

        - Immunologie

14

        - Infectieziekten

14 

        - Hypertensie

14

        - Hematologie

14

 Kaakchirurgie

20

 Keel-, neus- en oorheelkunde

10

        - Keel-, neus en oorheelkunde ZHA

10

        - Keel-, neus en oorheelkunde KIND ZHA 

10

        - Keel-, neus en oorheelkunde WATERLINIE 

10

        - Keel-, neus en oorheelkunde KIND Waterlinie 

10

 Kindergeneeskunde algemeen

5

 Klinische geriatrie

6

 Longziekten

23

        - Oncologie

-1

 Neurochirurgie

21

 Neurologie

21

 Orthopedie

14

 Pijnbestrijding / anesthesiologie

4

 Urologie ZHA

20

 Urologie Waterlinie 

20

 

Wachtlijsten behandelingen
Per 1 januari 2021

Na diagnose door huisarts én specialist is er voor sommige specialismen een wachttijd voor opname in ons ziekenhuis. In het overzicht staan de werkelijke wachttijden per behandeling in dagen op het moment van publiceren van deze gegevens. Hierbij is uitgegaan van het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie.

 Behandeling

Wachttijd in dagen

 Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) (heelkunde, interventieradiologie)

n.v.t. 

 Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorheelkunde)

56

 Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)

70

 Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) (gynaecologie)

70

 Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom (urologie)

28

 Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde)

28

 Borstvergroting (plastische chirurgie)

128

 Borstverkleining (plastische chirurgie)

128

 Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel (heelkunde)

10

 Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)

111

 Initiële staaroperatie (oogheelkunde)

n.v.t.  

 Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) (neurochirurgie, interventieradiologie)

n.v.t. 

 Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde)

28

 Dotterbehandeling (cardiologie)

n.v.t. 

 Operatieve behandeling van Dupuytren (plastische chirurgie)

n.v.t.

 Galblaasverwijdering (heelkunde)

84

 Initiële totale heupvervanging (orthopedie)

70

 Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

28

 Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie)

42

 Initiële totale knie vervanging (orthopedie)

66

 Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie)

111

 Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)

84

 Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)

n.v.t.  

 Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)

n.v.t.  

 Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde, orthopedie)

88

 Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde)

75

 Buikwandcorrectie (plastische chirurgie)

128

 Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde)

42

 Open hartoperatie (thoraxchirurgie)

n.v.t.  

 Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) (gynaecologie)

n.v.t.

 Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde)

28

 Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing) (neurochirurgie, anesthesiologie)

n.v.t. 

 Sterilisatie man als zelfstandige verrichting(urologie, heelkunde)

n.v.t.  

 Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie)

70

 Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie)

63

 Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) (heelkunde)

n.v.t. 

 Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie)

n.v.t. 

 Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde)

35

 

Wachtlijsten diagnostieke behandeling poliklinische patiënten
Per 1 januari 2021

Dit betreft het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister. (NB het gaat om verwijzing van een derde partij, niet interne doorverwijzing binnen de instelling).

 Diagnostiek

Wachttijd in dagen

 MRI-Scan (radiologie)

42

 CT-Scan (radiologie)

8

 Gastroscopie (gastro-enterologie)

alleen na consult MDL

 Colonoscopie (gasto-enterologie)

na overleg

 

Het actuele overzicht van de wachttijden voor polikliniek, opname en behandeling is te downloaden.