Wachtlijsten polikliniek en diagnostieke behandeling

Ziekenhuis Amstelland informeert u zo goed mogelijk over de verwachte wachttijden op de poliklinieken en streeft ernaar om de wachtlijsten voor de patiënten zo kort mogelijk te houden. De afspraak op de polikliniek wordt gemaakt na verwijzing van de huisarts, specialisten van andere ziekenhuizen of eigen specialisten.

Na vaststellen van deze wachttijden is de situatie afhankelijk van:

  • persoonlijke medische situatie van de patiënt;
  • de verschillende wachttijden per arts en per specifieke Diagnose Behandelings Combinatie (DBC) binnen één specialisme;
  • onvoorziene omstandigheden.

Indien u voorkeur heeft voor een specialist, kan het voorkomen dat de wachttijd langer is dan de informatie in de overzichten. Spoedafspraken zijn ter beoordeling van uw huisarts, die hiervoor zelf contact opneemt met de betreffende polikliniek.

De wachtlijst voor behandeling en opname vindt u elders op deze website.

Wachtlijsten poliklinieken
Per 1 augustus 2017

De wachttijden voor de poliklinieken worden iedere maand opnieuw herzien. De in het overzicht weergegeven tijden zijn de werkelijke wachttijden. Dat wil zeggen de bij het publiceren van dit overzicht geldende wachttijden per polikliniek. Hierbij is uitgegaan van het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister. In voorkomende gevallen zou het dus kunnen zijn dat er een kleine afwijking in zit.

  (Sub)specialisme Wachttijd in weken
1. Allergologie Zie dermatologie
2. Cardiologie 2
3. Chirurgie algemeen n.v.t.
   a. Vaatchirurgie 2
   b. Gastro-entrologie 1
   c. Mammapoli  1
   d. Oncologie 1
   e. Traumatologie 2
4. Dermatologie en allergologie 0
5. Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverarts) 6
6. Gynaecologie 1
7. Interne geneeskunde algemeen  3
8. Kaakchirurgie 0
9. Keel-, neus- en oorheelkunde 6
10. Kindergeneeskunde algemeen 1
   a. Gastro-enterologie 1
11. Klinische geriatrie n.v.t.
12. Longziekten 0
13. Neurochirurgie 12
14. Neurologie  3
15. Orthopedie 2
16. Ouderengeneeskunde n.v.t.
17. Pijnbestrijding/anesthesiologie 2
23. Urologie 4


Wachtlijsten diagnostieke behandeling poliklinische patiënten
Per 1 augustus 2017

Dit betreft het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister. (NB het gaat om verwijzing van een derde partij, niet interne doorverwijzing binnen de instelling).

  Behandeling Specialisme Wachttijd in weken
1. MRI-Scan Radiologie 4
2. CT-Scan Radiologie 0
3. Gastroscopie Gastro-enterologie 2