Bestuur

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bestaan uit de volgende personen.

Raad van Toezicht 

  • Dhr. drs. P.J. Steman RA MBA, voorzitter
  • Dhr. mr. R. Tarlavski, vice-voorzitter
  • Mw. drs. M.I. Verstappen, lid
  • Mw. drs. A. Hekscher, lid
  • Dhr. dr. H.P. Verschuur, lid 
  • Dhr. drs. P. Littooij, lid

Raad van Bestuur
Mw. drs. E. Agterdenbos-van de Ree, voorzitter Raad van Bestuur