Mevrouw ten Hoedt is sinds 2019 werkzaam in Ziekenhuis Amstelland. Zij is werkzaam als kinderneuroloog en tevens als algemeen kinderarts.: ‘Kinderneurologie is een breed vakgebied, waarbinnen kinderen worden gezien met uiteenlopende klachten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en spieren. Problemen waarvoor kinderen gezien kunnen worden door een kinderneuroloog zijn bijvoorbeeld ontwikkelingsachterstand, spraak-taalproblemen, epilepsie, problemen met bewegen en hoofdpijnklachten.’

BIG Registratie: 69064964501

Als een kind gezien wordt op de polikliniek door de kinderneuroloog, zal er eerst geluisterd worden om te horen welke klacht het kind heeft en zullen er aanvullende vragen worden gesteld. Daarna zal algemeen lichamelijk onderzoek en ook neurologisch onderzoek worden gedaan, waarbij er gekeken wordt naar de functies van het zenuwstelsel. Bij dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de kracht van de spieren, de vaardigheid van het bewegen en de reflexen. Daarna wordt samen met het kind en ouders een plan gemaakt voor eventueel verder onderzoek en/of behandeling.

Er is een nauwe samenwerking met diverse subspecialisten in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en verder uiteraard ook met fysiotherapeuten, kinderpsychologen, oogartsen en de klinische neurofysiologie.

Aandachtsgebieden

  • Algemene kindergeneeskunde
  • Kinderneurologie

Opleidingen en werkervaring

  • Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie deed zij tevens extra-curriculair onderwijs Gezondheidsrecht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Na haar studie werkte zij als arts bij de kindermetabole ziekten in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en combineerde dit met onderzoek naar de verschillende aspecten van de behandeling bij kinderen en volwassenen met de stofwisselingsziekte phenylketonurie (PKU).
  • In 2012 promoveerde zij op het proefschrift ‘Phenylketonuria: impact and  implications’.
  • Na het afronden van haar opleiding tot kinderarts, deed zij het fellowship kinderneurologie, beiden in het Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In 2019 werd zij geregistreerd als kinderneuroloog.