De zorgsector is de laatste sector in Nederland die nog structureel gebruik maakt van de fax voor het uitwisselen van medische gegevens. Ziekenhuizen, huisartsen en apotheken versturen nog een veelheid aan recepten en zorginformatie via de fax naar ketenpartners. Echter, faxen sluit niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid en bescherming van de persoonsgegevens. Om die reden heeft het Ziekenhuis Amstelland besloten om te stoppen met gegevensuitwisseling per fax. Voor meer informatie, zie hiervoor de website Faexit.