De IZA transformatie gelden zijn financiële middelen die zorg- en welzijnsorganisaties de komende vijf jaar aanvragen. Deze mogen worden ingezet om de noodzakelijke zorgtransformatie te realiseren en/of te versnellen.

Het transformatieplan dat nu verder wordt uitgewerkt, heeft als kern het toegankelijk houden van zorg en het anders organiseren van de zorgvraag en sluit hierbij aan op het regiobeeld van Amstelland en Meerlanden. Ziekenhuis Amstelland wil de groeiende zorgvraag van patiënten aanpakken, rekening houdend met demografische veranderingen en andere ontwikkelingen zoals de krimpende arbeidsmarkt. Dit vereist keuzes en een slimmere manier van organiseren en werken samen met de regio. Samen met onze regionale partners gaan we de komende vijf jaar samen aan de slag om de koers voor de toekomst te bepalen.