Een aantal behandelingen die in het ziekenhuis plaatsvonden, worden nu dichterbij huis of thuis georganiseerd voor patiënten. Het is een belangrijke ontwikkeling die nodig is om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden. We nemen jullie mee in de ontwikkelingen.

In lijn met de ontwikkelingen in de zorg, loopt Ziekenhuis Amstelland tegen een aantal belangrijke uitdagingen aan voor de toekomst, waarvan de belangrijkste zijn:

  • De toename in zorgvraag, door een steeds ouder wordende bevolking
  • De toename van de financiële druk. De zorgkosten blijven stijgen met gemiddeld 2,8% per jaar tot 2060 [1];
  • De veranderende wensen en behoeften van patiënten;
  • Een toenemend personeelstekort voor onder andere verpleegkundigen en medisch specialisten.

Om een oplossing te vinden voor bovengenoemde uitdagingen, heeft Ziekenhuis Amstelland als doelstelling de zorg anders en toekomstbestendig te organiseren. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om 45% van de zorg, die momenteel in ziekenhuizen wordt verleend, dichterbij huis en/of thuis bij de patiënt te organiseren. [2]Ziekenhuis Amstelland onderzoekt de mogelijkheden.

Toekomstbestendige zorg

Om de zorg toekomstbestendig te organiseren en onze patiënten de juiste kwaliteit te bieden, is het noodzakelijk om te kijken welke zorg vanuit het ziekenhuis verplaatst kan worden naar het huis van de patiënt. Of naar een locatie dichtbij het huis. Ziekenhuis Amstelland levert al zorg aan huis, maar de noodzaak om dit uit te breiden wordt groter: deze beweging noemen we Ziekenhuisverplaatste Zorg.

Ziekenhuisverplaatste Zorg is zorg

  • Die valt onder de zorgverzekeringswet (ZvW);
  • Die onder de verantwoordelijkheid staat en blijft van een medisch specialist;
  • Die vanwege medisch-inhoudelijke (be)handelingen nu in het ziekenhuis plaatsvindt;
  • Die ook buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden of al plaatsvindt;
  • Die door de patiënt zelf, een mantelzorger, of een verpleegkundige kan worden verleend.

Ziekenhuis Amstelland is al gestart met Ziekenhuisverplaatste Zorg, onder andere vanuit de ziekenhuisapotheek.

Peer de Graaf (ziekenhuisapotheker): “De omstandigheden dwingen het ziekenhuis om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om patiënten te kunnen behandelen. In het Ziekenhuis Amstelland zijn we al met een aantal behandelingen van geneesmiddelen begonnen. Voorbeelden van geneesmiddelen zijn onder andere antibiotica via infuus, infliximab (voor de behandeling van inflammatoire darmziekten), injecties bij ernstige darm- en huidaandoeningen en zoledroninezuur (voor de behandeling van botontkalking). We blijven steeds kijken of er andere behandelingen aan toegevoegd kunnen worden. Dat doen we met partnerorganisaties in de buurt.”

Vooral de veiligheid staat bij Ziekenhuisverplaatste Zorg centraal. Veiligheid voor de patiënten, de zorgmedewerkers én de omgeving. Ook bij Ziekenhuisverplaatste Zorg is en blijft de medisch specialist verantwoordelijk. Deze bespreekt met de patiënten, volgens de principes van ‘samen beslissen’ of de zorg buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden. Bekeken wordt of de te leveren zorg thuis georganiseerd kan worden waarbij de ziekenhuisapotheek de farmaceutische behandeling verzorgt. Tijdens het gesprek wordt bijvoorbeeld besproken of er altijd thuiszorg nodig is. Of dat de patiënt of mantelzorger (een deel van) de behandelingen zelf kan uitvoeren, na voldoende scholing en benodigde instructies. We streven ernaar met Ziekenhuisverplaatste Zorg meer comfort, vertrouwelijkheid en zelfstandigheid voor de patiënten te kunnen realiseren. Zo kunnen we samen de druk op de zorg verlichten.

Ziekenhuis Amstelland definieert een ambitie voor de toekomst: ‘De juiste zorg, op de juiste plek, dichtbij als het kan, in het ziekenhuis als het moet’. Het betekent dat we als Ziekenhuis Amstelland aangenaam dichtbij willen zijn en blijven. Maar ook dat we nadenken over nieuwe behandelmogelijkheden.

Betrokken medewerkers

Naast de patiënten is het ook belangrijk om oog te houden voor de tevredenheid en het werkplezier van de zorgmedewerkers in én buiten het ziekenhuis. De eerste projecten bij andere ziekenhuizen laten al grote tevredenheid bij de patiënten én de zorgmedewerkers zien. De patiënttevredenheid en de medewerkerstevredenheid zijn onderdelen die we tijdens het project blijven monitoren.

Plan van aanpak 

Met een gedegen projectstructuur en werkwijze, wordt beoordeeld of behandelingen geschikt zijn om buiten het ziekenhuis te organiseren. Dat doen we met de medisch specialisten in het ziekenhuis en partnerorganisaties in de buurt. De partnerorganisaties zijn een belangrijk onderdeel van het Ziekenhuisverplaatste Zorg project. Zij komen bij de patiënten thuis om de behandelingen te doen. Eén van de partnerorganisaties is Amstelring Wijkzorg, een wijkzorgorganisatie waar we al lange tijd mee samenwerken. Met Amstelring Wijkzorg maken we duidelijke en concrete afspraken over de zorgverlening. De komende tijd willen we beginnen met enkele nieuwe behandelingen, zoals subcutane oncolytica in de behandeling van mensen met verschillende soorten kanker. Ook kijken we al verder vooruit om te beoordelen of andere behandelingen in de toekomst mogelijk in de thuissituatie georganiseerd kunnen worden.

Sven Alders (projectleider Ziekenhuisverplaatste Zorg) ‘Met deze werkwijze zijn we steeds beter en sneller in staat om behandelingen thuis of dichterbij huis te organiseren. De werkwijze is tot stand gekomen door gesprekken met andere ziekenhuizen, waarbij wij door succesvolle methodes zijn geïnspireerd en de vertaalslag hebben gemaakt naar Ziekenhuis Amstelland. Een efficiënte manier, waardoor wij niet zelf het wiel opnieuw hebben moeten uitvinden.’

Wilt u met ons in gesprek over de mogelijkheden voor Ziekenhuisverplaatste Zorg? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Deze vertelt u er graag meer over.