Nieuwe strategische koers Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

 

In Nederland zijn 28 regionale ziekenhuizen verenigd in de SAZ: Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Ziekenhuis Amstelland is 1 van deze 28 ziekenhuizen.

Als Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) bundelen we onze krachten. Samen met partners in de regio bevorderen we preventie, gezondheid en welzijn, en laten we onze basis medisch specialistische zorg daar maximaal op aansluiten.

Ziekenhuis Amstelland presenteert samen met de andere 27 SAZ ziekenhuizen een strategische koers voor de komende jaren waarin wij verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen om goede zorg in de regio toegankelijk te houden, waar nodig verbindend te verwijzen en op duurzame wijze met mensen en middelen om te gaan.

Met deze koers laten de samenwerkende algemene ziekenhuizen zien:

  • dat zij antwoord geven op de maatschappelijke opgave waarvoor we staan en reeds werken aan de ambities van het Integraal Zorgakkoord
  • dat de kracht van regionale ziekenhuizen in de (persoonlijke) verbinding met de regio ligt
  • dat de SAZ ziekenhuizen verbindend, met lef en grensverleggend werken
  • dat zij gezamenlijk de handschoen oppakken en krachten bundelen, kijkend naar wat er in de regio nodig is om de transformatie te maken.

Het regionale ziekenhuis speelt een cruciale rol in het bredere netwerk van zorg en welzijn. Het draait niet om het ziekenhuis zelf, maar om het creëren van een netwerk om preventie en gezonde leefstijl te bevorderen, gedreven door een gezamenlijk gevoel van urgentie.

U kunt de koers inzien via de website: www.saz-ziekenhuizen.nl/strategische-koers