Zaterdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Wereldwijd wordt dan aandacht gevraagd voor de impact die deze ziekte heeft. Het traject dat volgt na een vermoeden en/of doorverwijzing doet veel met een patiënt en de mensen om de patiënt heen, zowel mentaal als fysiek.

 

In dat kader hebben wij recentelijk de werkwijze voor de diagnostiek van borstkanker vereenvoudigd. Hierdoor krijgt de patiënt op dezelfde dag al de uitslag van het radiologisch onderzoek. Hierbij staat de patiënt centraal, is de kwaliteit geborgd en is verwijzing voor de huisartsen vereenvoudigd.

Direct uitslag

In de nieuwe werkwijze is de Radioloog de poortspecialist voor de mammadiagnostiek. Dus een patiënt met een (verdachte) borstafwijking wordt direct naar de afdeling Radiologie verwezen voor diagnostiek. Na afloop van de radiologische onderzoeken worden patiënten direct over deze uitslag geïnformeerd. Wanneer het mammogram en de eventuele echo geen afwijkingen laten zien, kan de patiënt gerustgesteld naar huis. De uitslagen worden teruggekoppeld naar de huisarts. In het geval dat er wél aanvullend onderzoek nodig is krijgt de patiënt een vervolgafspraak voor de mammapoli bij de mammachirurg of Physician Assistant. Dan wordt de uitslag van het biopt of punctie besproken.

Voordelen voor patiënten

Met deze nieuwe werkwijze kunnen patiënten sneller terecht en is men minder lang in onzekerheid. Bij de diagnose borstkanker kunnen patiënten sneller naar de Mammapoli voor opvang, verdere diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Ook financieel is het beter. Patiënten waarbij niets verontrustends gevonden wordt, krijgen alleen een declaratie van de afdeling Radiologie.

Deze werkwijze is een belangrijke stap voorwaarts in de harmonisatie van de diagnostiek en behandeling van patiënten met borstafwijkingen in Amstelveen en omstreken.

Tot stand komen vernieuwde werkwijze

Samen met een kernteam van chirurgen, radiologen, Physician Assistent, mammacare verpleegkundige / – consulente en radiologie assistenten is hard gewerkt aan dit project. Zo zijn onder andere een patiënt journey uitgewerkt, risicoanalyses gemaakt en verwijzingen via Zorgdomein onderzocht. Daarnaast is bij andere ziekenhuizen geïnformeerd en zijn patiënttevredenheidonderzoeken gedaan om de feedback mee te nemen in deze definitieve werkwijze.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: [email protected].