Recent heeft de Raad van Toezicht drie nieuwe leden benoemd tot leden Raad van Toezicht Ziekenhuis Amstelland. De benoeming volgt na positief advies van de Ondernemingsraad en het Medisch Specialistisch Bedrijf van Ziekenhuis Amstelland.

De benoeming van Dave Heilbron en Jonathan Soesman is op voordracht van de Vereniging Centrale Israëlitische Ziekenverpleging (CIZ) en ingegaan per 1 maart 2024. Zij volgen hiermee Aviva Hekscher en Roman Tarlavski op. Carin van Huët – Laan is per 1 mei 2024 aangetreden als nieuw lid raad van toezicht.

  • Dave Heilbron heeft ruime ervaring op het vlak van marketing, Talent Acquisition, HR en operations, opgedaan bij diverse commerciële en financiële organisaties. Sinds december 2023 is hij Hoofd Talent Acquisition & Employer Branding bij BAM Nederland. Daarnaast vervult Dave een aantal toezichthoudende rollen waaronder bestuurslid bij het Centraal Joods Overleg en CIDI en is hij penningmeester bij BAM Proud.
  • Jonathan Soesman heeft een achtergrond in de luchtvaart en ruime ervaring met leidinggevende rollen binnen onderhoud, veiligheidsmanagement, marketing en inkoop. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld binnen en buiten de Joodse gemeenschap.
  • Carin van Huët – Laan heeft een bancaire achtergrond met o.a. ervaring in landbouw- en voedselindustrie. Recent is Carin gestart als Chief Financial Officer (CFO) bij Koninklijke Fruitmasters. Hiervoor heeft Carin diverse bestuurlijke functies vervuld bij Rabobank Nederland.

Nieuwe samenstelling met waardevolle expertises 

Ron Akkerman, voorzitter Raad van Toezicht is enthousiast over de komst van de nieuwe leden. “Wij zijn als Raad van Toezicht zeer verheugd met de komst van Jonathan, Dave en Carin als nieuwe leden van onze raad. Met hen verwelkomen we toezichthouders met  verschillende en relevante kennisdomeinen en achtergronden en ontstaat een nieuwe samenstelling van de raad van toezicht vol met waardevolle kennis, ervaring én competenties. Ik kijk uit naar de samenwerking en de wijze waarop we als toezichthoudend orgaan een positieve invloed mogen hebben op de ontwikkeling van het ziekenhuis.”

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur van Ziekenhuis Amstelland. Ook houdt de raad toezicht op de algemene gang van zaken binnen stichting Ziekenhuis Amstelland en alle andere rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert. Met de toetreding van Jonathan Soesman, Dave Heilbron en Carin van Huët – Laan bestaat de Raad van Toezicht per 1 mei 2024 uit Ron Akkerman (voorzitter), Hendrik Verschuur (vice-voorzitter), Jacquelien Noordhoek – van der Staay, Jonathan Soesman, Dave Heilbron en Carin van Huët-Laan.