“Trots om als Ziekenhuis Amstelland deel uit te maken van het grootste oncologie netwerk van Nederland. We kijken ernaar uit om van elkaar te leren in OncoNovo+, op weg naar verdere verbetering van de oncologische zorg voor onze patiënten”

 

Met de oprichting van OncoNoVo+ krijgen patiënten met kanker in de provincies Noord-Holland en Flevoland de beste oncologische zorg. Dertien ziekenhuizen zijn aangesloten bij het regionale oncologienetwerk. Op 7 november ondertekenden zij de samenwerking tijdens een feestelijk oprichtingssymposium. “We werken samen om de kankerzorg in de toekomst goed, toegankelijk en beschikbaar te houden”, aldus Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van BovenIJ en avondvoorzitter tijdens het oprichtingssymposium.

 

Voor patiënten betekent de ondertekening dat ze overal in de regio dezelfde hoogwaardig kwalitatieve zorg krijgen. “Met dit netwerk bedienen we bijna een kwart van het totaal aantal oncologiepatiënten in Nederland. Door kennis en kunde te bundelen in OncoNoVo+ krijgen patiënten de beste zorg op de juiste plek, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Die zorg kan dicht bij huis zijn, of voor meer specialistische zorg in een expertisecentrum”, aldus Van der Meer. “Zo hoeft de patiënt minder te reizen en dat is belangrijk voor de patiënt en hun naasten.”

 

Betere organisatie van zorg en meer innovatie
De samenwerking richt zich op zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding en een betere organisatie van oncologische zorg in de regio. Door in alle ziekenhuizen dezelfde taal en informatiestandaarden te gebruiken in de patiëntendossiers, betekent dit dat iedereen dezelfde termen gebruikt voor dezelfde begrippen en is onderzoek mogelijk in grotere patiëntgroepen. De uitkomsten van dit onderzoek helpen patiënten in de toekomst.

 

Meer kennis en expertise
De ziekenhuizen hebben dezelfde werkwijze en bundelen kennis en expertise. Het streven is dat 95% van de kankerbehandelingen dicht bij huis zijn. Voor meer specialistische zorg kan het zijn dat de patiënt naar een van de expertisecentra binnen het netwerk moet. Na de behandeling daar keert de patiënt weer terug naar het regionale ziekenhuis voor de verdere behandeling, controles en nazorg.

De ziekenhuizen die in het netwerk samenwerken zijn: Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek, Bovenij, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Tergooi, Zaans medisch Centrum, Ziekenhuis Amstelland en Ziekenhuis St Jansdal. De plus van OncoNoVo+ staat symbool voor zorginstellingen binnen en buiten de regio die ook willen samenwerken.

Voor meer informatie, kijk op www.onconovo.nl