Schokkende gebeurtenissen in Israël raken ook patiënten en medewerkers van Ziekenhuis Amstelland

Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur, stelt: “Het is afschuwelijk deze heftige gebeurtenissen te zien. Juist in Ziekenhuis Amstelland raken deze ontwikkelingen diep. Waar, door haar Joodse identiteit en historie, menselijkheid, empathie, de nesjomme (Joodse ziel) en de zorg voor onze patiënten, altijd voorop staan”.
De raad van bestuur, het medisch stafbestuur en het management, leven mee met ieder die direct of indirect getroffen zijn door het geweld. Onze oproep is om elkaar te blijven steunen, troost te bieden en elkaar bij te staan in deze moeilijke tijd.