Voor scholen

Door Ziekenhuis Amstelland worden diverse activiteiten ondernomen om kinderen en jongeren te informeren over (werken en leren) in een ziekenhuis.

Ziekenhuis Amstelland richt zich met name op leerlingen van het basisonderwijs en middelbaar onderwijs (vóór keuze van een specifiek vakkenpakket). Voor kinderen van de basisschoolleeftijd geven we algemene, drempelverlagende voorlichting over het ziekenhuis, om kinderen kennis te laten maken met het ziekenhuis en tegelijkertijd er bij sommige kinderen voor te zorgen dat ze een ziekenhuis niet meer eng vinden. De activiteiten voor kinderen van de middelbare school zijn gericht op het bewust maken van mogelijkheden van een carrière in de zorg, en hoe leuk dat is.

Activiteiten / mogelijkheden
Voor de lagere scholen bieden we een spreekbeurt / werkstuk materiaal (voor kinderen) en stimuleren we onze medewerkers om een gastles te geven op scholen over hun beroep. Op open dagen en speciale gelegenheden ontvangen we leerlingen van zowel middelbare als lagere scholen voor een rondleiding in het ziekenhuis.

Stages / meeloopdagen

In de praktijk doen zich 2 situaties voor die gefaciliteerd kunnen worden indien de aanvrager en begeleider zelf initiatief neemt om de stage te organiseren:

  1. Een afdeling biedt schoolgaande kinderen van medewerkers de mogelijkheid 1 of meerdere dagen mee te laten lopen in kader van beroepsoriëntatie. In dit geval is de stagiaire verbonden aan een school.
  2. Een afdeling biedt kinderen van medewerkers de mogelijkheid 1 of meerdere dagen mee te laten lopen in kader van beroepsoriëntatie. In dit geval is de stagiaire niet specifiek aan een school verbonden.

Ziekenhuis Amstelland heeft er voor gekozen verder geen meeloopdagen en maatschappelijke stages te organiseren voor leerlingen. Het verlenen van stageplekken kost intensieve begeleiding, tijd en organisatie. De werkzaamheden in het ziekenhuis laten dit niet altijd toe. Middels eerder genoemde gerichte activiteiten proberen we op een andere manier een indruk te geven van het ziekenhuis.

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen scholen/leerkrachten terecht bij afdeling Opleidingen van Ziekenhuis Amstelland, telefoonnummer (020) 755 6701.