Huisartsen

Dit gedeelte van de website van Ziekenhuis Amstelland is bestemd voor huisartsen in de regio Amstelland en omstreken. Een gedeelte van de informatie is openbaar beschikbaar. Wij verzoeken u vriendelijk uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres door te geven als u toegang wilt tot het afgeschermde gedeelte van deze site (inlogpagina huisartsen).

E-mailadressenbestand
Voor korte, spoedeisende berichten ontwikkelt de afdeling Communicatie & Voorlichting een e-mailbestand van huisartsen en assistentes. Wij verzoeken alle huisartsen een aanmeldingsemail te sturen naar onderstaand adres. Wij voeren u dan in en kunnen een gedeelte van onze mededelingen en vooraankondigingen per e-mail gaan verzorgen.

Afdeling Communicatie & Voorlichting
Marike van Wetering
Telefoonnummer: (020) 755 6314
E-mail: communicatie@zha.nl