Spoedeisende ziekenhuiszorg

Logo Amstelland fc met...Voor spoedeisende ziekenhuiszorg kunt u dagelijks, zeven dagen per week, terecht op de Spoedeisende hulp van Ziekenhuis Amstelland in de Spoedpost. De openingstijden van de Spoedeisende hulp zijn van 08.00 tot  22.00 uur.

Let op!
Tussen 22.00 en 8.00 uur (’s nachts) is de Spoedeisende hulp (voor spoedeisende ziekenhuiszorg) gesloten. U kunt op deze tijdstippen alleen na telefonisch contact terecht in de Spoedpost voor spoedeisende huisartsenzorg van Huisartsenpost Amstelland.
Voor spoedeisende ziekenhuiszorg moeten patiënten naar één van de spoedeisende hulpafdelingen in de omringende ziekenhuizen. Bij een levensbedreigend spoedgeval dient 112 gebeld te worden.

Naar de Spoedpost en dan?

  • Bij aankomst meldt u zich aan bij de balie.
  • Een triagemedewerkster stelt enkele vragen om de ernst van uw aandoening in te schatten. Dat is nodig voor het bepalen van de volgorde waarin u en de andere patiënten opgeroepen worden voor behandeling.
  • Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bepaalt de triagemedewerker of u door een huisarts of een specialist wordt gezien. De medewerker laat weten in welke wachtkamer u plaats kunt nemen; de wachtkamer van de huisartsen of van de Spoedeisende hulp.
  • Na de triage wordt u ingeschreven. U moet altijd een geldig verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs meenemen (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning).
  • Als u aan de beurt bent voor de behandeling wordt u opgeroepen door een verpleegkundige of huisarts.

Buitenlands ziekenhuis (MRSA)
Als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de betreffende medewerker. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom moeilijk te bestrijden. Om te voorkomen dat de in het ziekenhuis verblijvende patiënten besmet raken, worden zo nodig maatregelen getroffen. 

Compliment van een patiënt:
"Zoals mijn vrouw is behandeld; de opvang, behandeling door de arts, foto's maken, brace aanbrengen; verdere afhandeling door de verpleegkundige, orthopeed. Zeer tevreden."