Ziekenhuisfarmacie

De ziekenhuisfarmacie houdt zich bezig met de inkoop, bereiding, levering, logistiek en kwaliteitscontrole van alle geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt.

De ziekenhuisapothekers hebben daarnaast een belangrijke taak in het adviseren en informeren van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere betrokkenen en zijn hiervoor een dankbare vraagbaak. De ziekenhuisapothekers zijn direct betrokken bij de patiëntenzorg. Ze leveren niet alleen de voorgeschreven geneesmiddelen, ze dragen ook zorg voor de controle van de voorgeschreven medicatie op dosering en ongewenste combinaties.

In Ziekenhuis Amstelland is een ziekenhuisapotheker en transmuraal apotheker werkzaam.

Kijk voor meer informatie over de medicijnen tijdens uw opname bij Apotheek Service Punt.