Chirurgie

Chirurgie

Als u een verwijzing van uw huisarts heeft naar een chirurg in ons ziekenhuis, kunt u een afspraak maken. Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De chirurgen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie.

Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op dezelfde wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Avondspreekuur
Op de Polikliniek Chirurgie kunnen vaatpatiënten naast de doordeweekse dagen, ook op het avondspreekuur terecht. Dit is eens per twee weken op dinsdagavond tot 20.00 uur. De inschrijfbalie (tot 19.30 uur) en het laboratorium zijn dan ook geopend.

Compliment van een patiënt:
"Ik ben geopereerd door een chirurg in Ziekenhuis Amstelland. Mijn complimenten voor de zeer professionele houding en het rekening houden met mijn specifieke problemen (autistische stoornis) door alle betrokkenen."

Het specialisme chirurgie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van verwondingen, tumoren en infecties met name door het uitvoeren van operaties.

De chirurgische vakgebieden zijn tamelijk ingewikkeld begrensd. Door de toenemende specialisatie hebben algemeen chirurgen tegenwoordig vaak een aandachtsgebied. Los van het verrichten van algemene ingrepen (bijvoorbeeld blindedarm- of galblaasoperaties) richten zij zich op specifieke gebieden, bijvoorbeeld:

  • de vaatchirurg;
  • de GE-(gastro-intestinaal) chirurg;
  • de oncologisch chirurg;
  • de traumatologisch chirurg;
  • de kinderchirurg.

In Ziekenhuis Amstelland werken zes chirurgen in de maatschap Chirurgie. Zij zijn werkzaam op de Polikliniek Chirurgie, verpleegafdeling Kliniek BovenDagbehandeling chirurgieKinderdagverpleging, bij Liesbreukcentrum Groot Amsterdam en Spatadercentrum Groot Amsterdam.

Aan het specialisme chirurgie zijn twee gespecialiseerde poli's verbonden: het Centrum voor borstkanker-zorg en de Stoma polikliniek en het Wond Expertise Centrum. Op het Vaatlaboratorium worden vaatonderzoeken uitgevoerd.

Chirurgie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Chirurgie. Telefoonnummer: (020) 755 7014 

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Chirurgie

Afdeling A 04, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7014
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

 Mw. A.H. Baan Mw. A.H. Baan
chirurg
Drs. F.A. Brussel van Drs. F.A. Brussel van
Chirurg
 C.C. Ferwerda C.C. Ferwerda
chirurg
 F.P. Garssen F.P. Garssen
chirurg
 Paola Perin Paola Perin
Physician Assistant Chirurgie
 D.A.A. Stigter D.A.A. Stigter
chirurg
Dr. S. Velde van der Dr. S. Velde van der
oncologisch en gastro-intestinaal chirurg
Mw. dr.  S.C. Veltkamp Mw. dr. S.C. Veltkamp
chirurg
 M.L.P. van Zeeland M.L.P. van Zeeland
chirurg