Apotheek Service Punt (ASP)

Apotheek Service Punt (ASP)

Ziekenhuis Amstelland heeft een Apotheek Service Punt (ASP). Het ASP zorgt voor een naadloze overgang van de farmaceutische zorg voor patiënten die worden opgenomen in of ontslagen uit Ziekenhuis Amstelland.

Wat doet het ASP?

 • Opnamemedicatie
  Bij opname wordt door het ASP contact opgenomen met uw apotheek, waar u normaal gesproken uw geneesmiddelen krijgt. Hierdoor heeft uw behandelend arts al voor uw opname een beeld van uw medicijngebruik.
 • Opnamegesprek
  Ter voorbereiding op de operatie en opname komt u in sommige gevallen naar het ziekenhuis voor een gesprek met een medewerker van het Apotheek Service Punt (ASP). Hij of zij neemt met u door welke medicijnen u normaal gesproken gebruikt. Het gesprek vindt plaats bij de afdeling Opname. Wij vragen u voor dit gesprek uw eigen medicijnen mee te nemen in de originele verpakking. Het ASP vraagt voor dit gesprek uw medicatiegegevens op bij uw eigen apotheek.
 • Ontslagmedicatie
  Bij ontslag wordt tijdig uw apotheek door het ASP geïnformeerd over bijzondere medicatie zodat deze op tijd besteld, gemaakt en/of bezorgd kan worden.
 • Machtigingen
  Als na ontslag speciale geneesmiddelen en/of hulpmiddelen aangevraagd moeten worden bij de zorgverzekeraar, dan zorgt het ASP daarvoor.
 • Informatieverstrekking
  Patiënten, artsen, verpleegkundigen en alle anderen die vragen over medicatie hebben kunnen bij het ASP terecht. Het ASP zal de vragen zelf beantwoorden of deze doorspelen naar iemand die een vollediger antwoord weet.

 

Het ASP kan bij uw eigen apotheek opvragen welke geneesmiddelen u gebruikt. Hierdoor wordt de kans op vergissingen kleiner. Deze gegevens worden doorgegeven aan de verpleegafdeling. Aan u zal dan worden gevraagd of u inderdaad alle geneesmiddelen gebruikt die op het opgevraagde overzicht staan, of dat er inmiddels in overleg met uw huisarts of specialist iets aan is veranderd, bijvoorbeeld van de dosering.

Als u bezwaar heeft tegen het opvragen van de gegevens
Om snel en efficiënt te kunnen werken, gaat het ASP ervan uit dat u het goed vindt dat deze informatie wordt opgevraagd. Het gaat ons om uw gezondheid.
Wanneer u toch bezwaar heeft tegen het opvragen van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan de medewerksters van de afdeling Opname of aan het ASP als u met spoed bent opgenomen. In de computer wordt geregistreerd dat u bezwaar heeft, het ASP vraagt dan geen overzichten aan bij uw apotheek.

Bij het ASP kunt u geen geneesmiddelen halen. Bij het project ASP is er juist vanuit gegaan dat het met de juiste informatie, helemaal niet nodig is een aparte apotheek te openen. U blijft dus gewoon bij uw eigen apotheek uw medicijnen halen, of u laat ze bezorgen.

Patiënten die een bezoek hebben gebracht aan de Spoedpost en buiten kantoortijden medicijnen nodig hebben, kunnen dit (wel) afhalen bij Dienstapotheek Amstelland.