Vertegenwoordiging

Bij patiënten die niet meer zelf kunnen beslissen, bijvoorbeeld bij dementie, verstandelijke handicap of coma, kan de kantonrechter een curator of mentor benoemen. Deze behartigt de belangen van de patiënt. U kunt het ook zelf regelen door een verklaring op te stellen waarin u iemand als uw vertegenwoordiger aanwijst, voor het geval u in een dergelijke situatie zou raken. Wanneer niets op schrift is gesteld, betrekt de arts één van uw naasten in de besluitvorming over u.