Second opinion

Het recht op een second opinion houdt in dat u een oordeel of advies van een andere arts vraagt. De arts die u raadpleegt, heeft bepaalde afschriften van uw medisch dossier nodig om zijn mening over de diagnose of behandeling te kunnen geven. Let op: Afhankelijk van de inhoud van uw afspraken, wordt er een medisch dossier gemaakt.
Het inwinnen van een second opinion wordt door veel zorgverzekeraars vergoed, maar informeert u van tevoren wat de voorwaarden zijn.