Toestemmingsvereiste

Voor elk onderzoek en iedere behandeling die een arts voorstelt, is uw toestemming nodig. Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling, zal de arts uitdrukkelijk uw toestemming vragen. In de overige gevallen gaat de arts ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Bijvoorbeeld als u uw mouw opstroopt en uw arm uitsteekt; dan geeft u duidelijk aan dat u toestemming geeft voor bloedafname.

Nadat u uw toestemming heeft gegeven, kunt u altijd van mening veranderen en uw toestemming intrekken.

In acute situaties mag worden gehandeld zonder dat u toestemming heeft gegeven.

Voor kinderen onder de 12 jaar beslist de ouder of wettelijk voogd. Kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouder of wettelijk voogd. Kinderen ouder dan 16 jaar beslissen zelf. Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging Kind en Ziekenhuis: www.kindenziekenhuis.nl.