Opvragen medisch dossier door derden

De opvragen medisch dossier door derden, zowel papieren dossier als radiologische beelden, lopen in Ziekenhuis Amstelland via het secretariaat Raad van Bestuur.
Aanvragen kunnen per mail verstuurd worden aan secrvb@zha.nl of per post t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur. De aanvragen dienen duidelijk leesbaar te zijn en voorzien van een door de patiënt getekende machtiging alsmede een kopie ID ter verificatie van de handtekening. 

Ziekenhuis Amstelland stuurt slechts in beperkte gevallen medische gegevens op per post en berekent daar dan kosten voor. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager.
Wij adviseren indien de opvraag ten behoeve van bijvoorbeeld een second opinion is, de patiënt de aanvraag zelf te laten doen via de daarvoor geldende procedure. In dat geval kan de patiënt de gegevens zelf op komen halen, nadat het bericht is ontvangen dat het klaarligt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.