Mijn medisch dossier opvragen

Online uw medisch dossier opvragen
Via onderstaand formulier kunt u uw medisch dossier opvragen. Let op: klik na het invullen op de knop 'verzenden'.


Hoe kunt u het dossier van iemand anders opvragen?
Als het aanvraagformulier door een ander dan de patiënt wordt ingevuld, moet de patiënt dit formulier ook ondertekenen. Hiermee geeft de patiënt toestemming aan de aanvrager om zijn/haar dossier op te vragen. Dit geldt niet als:

  • gezaghebbende ouders of wettelijk vertegenwoordigers het medisch dossier van hun kind jonger dan 12 jaar opvragen;
  • als een patiënt zelf niet in staat is om toestemming te geven (de patiënt is wilsonbekwaam of overleden). 


Ophalen
Uw (behandelend) arts bekijkt het dossier op compleetheid alvorens het dossier kan worden afgegeven. Als uw kopie dossier gereed is ontvangt u een bericht per e-mailHoudt u er rekening mee dat het ca. 3-4 weken kan duren voor u uw kopie dossier in het bezit heeft.

Een kopie van het medisch dossier/cd-rom dient door de aanvrager persoonlijk te worden opgehaald op vertoon van legitimatie of een gemachtigde die hierbij (een kopie van) de legitimatie van de patiënt toont. Uw verzoek wordt aan uw medisch dossier toegevoegd.

Uw medisch dossier opvragen via het papieren aanvraagformulier
U kunt uw medisch dossier ook opvragen door middel van het papieren aanvraagformulier. Dit kunt u printen, invullen en ondertekenen. Voeg daarna een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe, anders kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. De aanvraag kunt u vervolgens opsturen door het in te scannen en via e-mail te sturen naar: mere@zha.nl. U kunt de aanvraag ook afgeven bij de receptie van Ziekenhuis Amstelland of per post opsturen naar:

Ziekenhuis Amstelland
T.a.v. Medisch dossier
Postbus 328
1180 AH AMSTELVEEN

Vragen? 

Neem contact op met ZorgControl voor vragen m.b.t. opvragen medisch dossier door patiënten:

  • Informatie over het indienen van een aanvraag
  • De status van uw aanvraag
  • Spoed aanvragen

 Bel 020-755 6426 tijdens telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 09.00  - 10.00 uur. Of stuur een e-mail naar mere@zha.nl.

 

Verzoek kopie medisch dossier

Door middel van dit formulier vraagt u een kopie van uw medisch dossier aan. Aan dit verzoek zijn kosten verbonden. Informatie over welke kosten in rekening worden gebracht, vindt u hier

De onderstaande vragen graag invullen als u als aanvrager, niet de patiënt zelf bent. De patiënt moet toestemming geven tot het opvragen van medische gegevens. 

Indien u het medisch dossier van iemand anders opvraagt, dient de patiënt handmatig te ondertekenen. Hiertoe kunt u het formulier, zoals u het terugkrijgt in de mail, uitprinten en laten ondertekenen door de patiënt. Het ondertekende formulier kunt u vervolgens per mail (secrvb@zha.nl) of per post opsturen.


LET OP: Het afhandelen van uw aanvraag neemt enige tijd in beslag. Houdt u hier rekening mee bij het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een second opinion. U krijgt per mail een bericht als de opgevraagde informatie voor u klaar ligt.