Mijn medisch dossier inzien

U, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Natuurlijk heeft u zelf het recht om te zien wat er over u is vastgelegd. Het is echter mogelijk dat uw dossier ook informatie over anderen bevat, bijvoorbeeld familieleden. Als dit gevoelige persoonlijke informatie is, mogen de hulpverleners die informatie niet zomaar verstrekken. Ze moeten dan eerst toestemming vragen aan die andere persoon. Als ze geen toestemming krijgen, zullen ze de desbetreffende passages afplakken of uit het dossier halen.

Hoe kunt u uw medisch dossier inzien?
Als u uw medisch dossier wilt inzien, dan kunt u dit vragen aan uw behandelend arts. Om uw dossier in te zien, is het noodzakelijk om een aparte afspraak te maken met de arts. De arts kan dan tijdens deze afspraak direct vragen beantwoorden over uw dossier.

Hoe kunt u het medisch dossier van iemand anders inzien?
Als u het dossier van iemand anders in wilt zien, dient u een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt te hebben (schriftelijke machtiging).