Medisch dossier opvragen

Online uw medisch dossier opvragen
Via onderstaand formulier kunt u uw medisch dossier opvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Let op: klik na het invullen op de knop 'verzenden'.

Opvragen dossier van iemand anders
Als het aanvraagformulier door een ander dan de patiënt wordt ingevuld, moet de patiënt dit formulier ook ondertekenen. Hiermee geeft de patiënt toestemming aan de aanvrager om zijn/haar dossier op te vragen. Dit geldt niet als:

  • gezaghebbende ouders of wettelijk vertegenwoordigers het medisch dossier van hun kind jonger dan 12 jaar opvragen;
  • als een patiënt zelf niet in staat is om toestemming te geven (de patiënt is wilsonbekwaam of overleden). 

Ophalen
Uw (behandelend) arts bekijkt het dossier op compleetheid alvorens het dossier kan worden afgegeven. Als uw kopie dossier gereed is ontvangt u een bericht per e-mailHoudt u er rekening mee dat het ca. 3 weken kan duren voor u het kopie dossier in het bezit heeft.

Een kopie van het medisch dossier/cd-rom dient door de aanvrager persoonlijk te worden opgehaald. Op vertoon van legitimatie of een gemachtigde die hierbij (een kopie van) de legitimatie van de patiënt toont. Uw verzoek wordt aan uw medisch dossier toegevoegd.

Vragen? 

Neem contact op met ZorgControl voor vragen m.b.t. opvragen medisch dossier:

  • Informatie over het indienen van een aanvraag
  • De status van uw aanvraag
  • Spoed aanvragen

 Bel 020-755 6426 tijdens telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 09.00  - 10.00 uur. Of stuur een e-mail naar mere@zha.nl.

 

Verzoek kopie medisch dossier

Door middel van dit formulier vraagt u een kopie van uw medisch dossier aan.

De onderstaande vragen graag invullen als u als aanvrager, niet de patiënt zelf bent. De patiënt moet toestemming geven tot het opvragen van medische gegevens. 

Indien u het medisch dossier van iemand anders opvraagt, dient de patiënt handmatig te ondertekenen. Hiertoe kunt u het formulier, zoals u het terugkrijgt in de mail, uitprinten en laten ondertekenen door de patiënt. Het ondertekende formulier kunt u vervolgens per mail (secrvb@zha.nl) of per post opsturen.


LET OP: Het afhandelen van uw aanvraag neemt enige tijd in beslag. Houdt u hier rekening mee bij het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een second opinion. U krijgt per mail een bericht als de opgevraagde informatie voor u klaar ligt.