Kopie medisch dossier

Online uw medisch dossier opvragen
U kunt uw medisch dossier online opvragen door onderstaand formulier in te vullen. Het ingevulde formulier wordt dan direct verstuurd.

Ophalen
Uw (behandelend) arts bekijkt het dossier op compleetheid alvorens het dossier kan worden afgegeven. Als uw kopie dossier gereed is ontvangt u een bericht per e-mail. Uw verzoek wordt aan uw medisch dossier toegevoegd. Een kopie van het medisch dossier/cd-rom dient door de aanvrager persoonlijk te worden opgehaald op vertoon van legitimatie of een gemachtigde die hierbij (een kopie van) de legitimatie van de patiënt toont. Opsturen gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg waarbij de kosten van het aangetekend versturen bij de aanvrager in rekening worden gebracht. Houdt u er rekening mee dat het ca. 3-4 weken kan duren voor u uw kopie dossier in het bezit heeft. Houdt u hier rekening mee bij het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een second opinion.

Uw medisch dossier laten opvragen door uw nieuwe arts
U kunt ook uw nieuwe arts, met uw toestemming, de benodigde gegevens die in het kader van uw behandeling nodig / relevant zijn op laten vragen. U tekent hiervoor een medische machtiging. Voeg hier ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe, anders kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen

Hoe kunt u het dossier van iemand anders opvragen?
Als het aanvraagformulier door een ander dan de patiënt wordt ingevuld, moet de patiënt dit formulier ook ondertekenen. Hiermee geeft de patiënt toestemming aan de aanvrager om zijn/haar dossier op te vragen. Dit geldt niet als:

  • ouders of wettelijk vertegenwoordigers het medisch dossier van hun kind jonger dan 12 jaar opvragen;
  • als een patiënt zelf niet in staat is om toestemming te geven (de patiënt is wilsonbekwaam of overleden). 

Uw medisch dossier opvragen via het papieren aanvraagformulier
U kunt uw medisch dossier ook opvragen door middel van het papieren aanvraagformulier. Dit kunt u printen, invullen en ondertekenen. Voeg daarna een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe, anders kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. De aanvraag kunt u vervolgens opsturen door het in te scannen en via e-mail te sturen naar: mere@zha.nl. U kunt de aanvraag ook afgeven bij de receptie van Ziekenhuis Amstelland of per post opsturen naar:

Ziekenhuis Amstelland
T.a.v. Medisch dossier
Postbus 328
1180 AH AMSTELVEEN

Online aanvraag kopie medisch dossier

Door middel van dit formulier vraagt u een kopie van uw medisch dossier aan. 

LET OP: Het afhandelen van uw aanvraag neemt enige tijd in beslag. Houdt u hier rekening mee bij het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een second opinion. U krijgt per e-mail een bericht als de opgevraagde informatie voor u klaar ligt.