Uw medisch dossier

Ziekenhuis Amstelland bewaart uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. Dit is nodig voor een goede (medische) behandeling. Uw (persoonlijke) gegevens zijn bijvoorbeeld: uw adresgegevens, uw gezondheidstoestand, de resultaten van onderzoeken, de diagnose en de behandelplannen. Ook brieven van uw huisarts en eventueel andere specialisten worden in dit dossier bewaard. Uw dossier is niet één map, maar bestaat uit verschillende delen. Er bestaan aparte dossiers van alle opnamen in het ziekenhuis, een dossier per specialisme voor poliklinisch bezoek en een dossier van röntgenfoto's. De gegevens die over u worden opgeslagen worden vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden. De bewaartermijn voor het dossier is twintig jaar vanaf de laatste wijziging in het dossier (vanaf 1 januari 2020).

Hoewel het uw medische gegevens zijn die in dit dossier bewaard worden, blijft het dossier eigendom van Ziekenhuis Amstelland en de medisch specialisten die daar werkzaam zijn. U heeft daarom géén recht op overdracht van het dossier. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u wel recht op het opvragen van een kopie of het inzien van uw dossier. Ook mag u uw dossier aanvullen of (een deel van) uw dossier laten vernietigen.

Anderen die recht hebben om het dossier in te zien of een kopie aan te vragen zijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers van minderjarigen, nabestaanden van overledenen, wettelijk vertegenwoordigers van wilsonbekwamen, familieleden/anderen die de patiënt schriftelijk gemachtigd heeft.

Lees meer over:

Vragen? 

Neem contact op met ZorgControl voor vragen m.b.t. opvragen medisch dossier door patiënten:

  • Informatie over het indienen van een aanvraag
  • De status van uw aanvraag
  • Spoed aanvragen

 Bel 020-755 6426 tijdens telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 09.00  - 10.00 uur. Of stuur een e-mail naar mere@zha.nl.