Voordelen / onderdelen huisartsenportaalVoordelen
Voor u als patiënt heeft het openstellen van uw gegevens het voordeel dat uw huisarts altijd op de hoogte is van de meest recente gegevens. Uw huisarts is dus niet meer afhankelijk van de brief van de specialist. Omdat uw huisarts nu op elk moment inzage heeft in uw gegevens is het mogelijk om de voortgang van uw behandeling nog beter te volgen en te bewaken. Ook kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden. Fouten als gevolg van een verstoorde informatieoverdracht verminderen omdat zowel de specialist als de huisarts inzage heeft in dezelfde gegevens.

Welke gegevens zijn in te zien
Al uw gegevens zijn opgeslagen in de computer van Ziekenhuis Amstelland. Deze gegevens kunnen door andere zorgverleners, in dit geval uw (verpleeg)huisarts, worden opgevraagd als dit nodig is voor uw behandeling.

De gegevens die het ziekenhuis aan uw huisarts beschikbaar stelt, kunnen zijn:

  • Uitslagen van bloed- of urineonderzoek.
  • Verslagen van radiologische onderzoeken.
  • Overzichten van afspraken in het ziekenhuis.
  • Overzichten van opnames.