Bezwaar maken huisartsenportaal

Het beschikbaar stellen van uw gegevens aan uw huisarts levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze zorg. Niettemin kunt u als patiënt, bijvoorbeeld om privacyredenen, bezwaar maken tegen de inzage in uw gegevens door uw huisarts en uw gegevens laten blokkeren. Bedenk wel dat u, als u bezwaar maakt tegen inzage, uw huisarts, waarnemende huisartsen en verpleeghuisartsen de mogelijkheid onthoudt om nog adequater te reageren op uw gezondheidssituatie. Dit kan met name van belang zijn in spoedeisende situaties.

Bespreek het afschermen van uw gegevens dan ook altijd eerst met uw specialist én uw huisarts. Indien u gemachtigd of wettelijk vertegenwoordiger bent, kunt u namens de patiënt ook bezwaar aantekenen. U dient dat naast een geldig legitimatiebewijs van de patiënt ook een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger bij te sluiten.

Hoe kunt u bezwaar maken?
U kunt bezwaar maken tegen de inzage van uw medische gegevens door het Bezwaarformulier huisartsenportaal in te vullen. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u, samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs, naar:

Ziekenhuis Amstelland
Afdeling Communicatie & Voorlichting
Antwoordnummer 191
1180 VB Amstelveen
(Postzegel plakken is niet nodig)

Wat gebeurt er na het bezwaarschrift?
Na ontvangst van uw bezwaar wordt de inzage in uw gegevens voor uw (waarnemende) huisarts geblokkeerd en ontvangen u en uw huisarts een bevestigingsbrief. De blokkade is geldig totdat u deze annuleert via een annuleringsverzoek. Ook bij de overstap naar een andere huisarts blijft de blokkade gehandhaafd.
Bij uw huisarts kunt u terecht met vragen over het huisartsenportaal.

Vragen
Voor vragen over het bezwaarschrift is de afdeling Communicatie & Voorlichting telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via telefoonnummer 020 - 755 6314. U kunt uw vraag ook mailen naar: communicatie@zha.nl. U krijgt dan binnen drie werkdagen een reactie.