Huisartsenportaal

Om de medische informatieoverdracht tussen huisarts en specialist in de regio Amstelland te verbeteren heeft Ziekenhuis Amstelland een huisartsenportaal ontwikkeld. Hierbij heeft de huisarts vanuit de eigen praktijk direct inzage in de medische gegevens van zijn/haar eigen patiënten in Ziekenhuis Amstelland.

  • Het portaal heeft voordelen voor de huisarts maar ook voor de patiënt.
  • Niet alle huisartsen maken gebruik van het portaal, hier vindt u een overzicht van deelnemende huisartsen.
  • U kunt bezwaar maken tegen inzage in uw gegevens.

Privacy en beveiliging
Uw gegevens worden buiten Ziekenhuis Amstelland alléén aan uw eigen huisarts of waarnemende huisarts en bovendien onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld. Alle medewerkers van het ziekenhuis hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoons- en patiëntgegevens. Uitsluitend uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners binnen het ziekenhuis die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben inzage in uw gegevens.

De inzage is dus strikt vertrouwelijk. Om toegang te krijgen tot uw gegevens krijgt uw huisarts de beschikking over een strikt persoonlijke inlogcode en een wachtwoord. Het ziekenhuis registreert hiermee wie wanneer welke gegevens raadpleegt. Oneigenlijk gebruik van patiëntgegevens kan hiermee achterhaald worden.

In de privacyverklaring van Ziekenhuis Amstelland staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten zijn.