Wachtlijsten

Op deze pagina vindt u de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachtlijsten poliklinieken
Per 1 oktober 2020

Ziekenhuis Amstelland informeert u zo goed mogelijk over de verwachte wachttijden op de poliklinieken en streeft ernaar om de wachtlijsten voor de patiënten zo kort mogelijk te houden. De afspraak op de polikliniek wordt gemaakt na verwijzing van de huisarts, specialisten van andere ziekenhuizen of eigen specialisten.

Na vaststellen van deze wachttijden is de situatie afhankelijk van:

  • persoonlijke medische situatie van de patiënt;
  • de verschillende wachttijden per arts en per specifieke Diagnose Behandelings Combinatie (DBC) binnen één specialisme;
  • onvoorziene omstandigheden.

Indien u voorkeur heeft voor een specialist, kan het voorkomen dat de wachttijd langer is dan de informatie in de overzichten. Spoedafspraken zijn ter beoordeling van uw huisarts, die hiervoor zelf contact opneemt met de betreffende polikliniek.

 (Sub)specialisme

Wachttijd in dagen

 Allergologie

 -1

 Cardiologie

3

         - Hartfunctie

n.v.t.

 Chirurgie algemeen

1

         - Vaatchirurgie

1

         - Gastro-enterologie

1

         - Mammapoli

1

         - Oncologie

1

 Dermatologie

25

 Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)

49

 Gynaecologie algemeen

7

        - Oncologie

-1

        - Infertiliteit

-1 

 Interne geneeskunde algemeen

14

        - Endocrinologie

14

        - Nefrologie

14

        - Immunologie

14

        - Infectieziekten

14 

        - Hypertensie

14

        - Hematologie

14

 Kaakchirurgie

21

 Keel-, neus- en oorheelkunde

14

        - Keel-, neus en oorheelkunde ZHA

14

        - Keel-, neus en oorheelkunde KIND ZHA 

14

        - Keel-, neus en oorheelkunde WATERLINIE 

-1

        - Keel-, neus en oorheelkunde KIND Waterlinie 

-1

 Kindergeneeskunde algemeen

14

 Klinische geriatrie

7

 Longziekten

35

        - Oncologie

 35

 Neurochirurgie

28

 Neurologie

20

 Orthopedie

14

 Pijnbestrijding / anesthesiologie

16

 Urologie ZHA

34

 Urologie Waterlinie 

-1

 

Wachtlijsten behandelingen
Per 1 oktober 2020

Na diagnose door huisarts én specialist is er voor sommige specialismen een wachttijd voor opname in ons ziekenhuis. In het overzicht staan de werkelijke wachttijden per behandeling in dagen op het moment van publiceren van deze gegevens. Hierbij is uitgegaan van het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie.

 Behandeling

Wachttijd in dagen

 Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) (heelkunde, interventieradiologie)

n.v.t. 

 Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorheelkunde)

35

 Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)

49

 Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) (gynaecologie)

49

 Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom (urologie)

21

 Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde)

28

 Borstvergroting (plastische chirurgie)

100

 Borstverkleining (plastische chirurgie)

100

 Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel (heelkunde)

10

 Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)

70

 Initiële staaroperatie (oogheelkunde)

n.v.t.  

 Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) (neurochirurgie, interventieradiologie)

n.v.t. 

 Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde)

28

 Dotterbehandeling (cardiologie)

n.v.t. 

 Operatieve behandeling van Dupuytren (plastische chirurgie)

n.v.t.

 Galblaasverwijdering (heelkunde)

63

 Initiële totale heupvervanging (orthopedie)

42

 Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

21

 Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie)

28

 Initiële totale knie vervanging (orthopedie)

42

 Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie)

70

 Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)

63

 Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)

n.v.t.  

 Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde)

n.v.t.  

 Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde, orthopedie)

56

 Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde)

35

 Buikwandcorrectie (plastische chirurgie)

100

 Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde)

28

 Open hartoperatie (thoraxchirurgie)

n.v.t.  

 Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) (gynaecologie)

n.v.t.

 Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde)

28

 Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing) (neurochirurgie, anesthesiologie)

n.v.t. 

 Sterilisatie man als zelfstandige verrichting(urologie, heelkunde)

n.v.t.  

 Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie)

49

 Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie)

42

 Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) (heelkunde)

n.v.t. 

 Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie)

n.v.t. 

 Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde)

35

 

Wachtlijsten diagnostieke behandeling poliklinische patiënten
Per 1 oktober 2020

Dit betreft het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister. (NB het gaat om verwijzing van een derde partij, niet interne doorverwijzing binnen de instelling).

 Diagnostiek

Wachttijd in dagen

 MRI-Scan (radiologie)

28

 CT-Scan (radiologie)

15

 Gastroscopie (gastro-enterologie)

14

 Colonoscopie (gasto-enterologie)

-1

 

Het actuele overzicht van de wachttijden voor polikliniek, opname en behandeling is te downloaden.