Urodynamisch onderzoek

Een urodynamisch onderzoek wordt vaak verricht als u klachten heeft van bemoeilijkt plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (urine-incontinentie). Ook indien u in combinatie met plasproblemen nog andere aandoeningen hebt, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel, of wanneer niet duidelijk is waardoor uw klachten veroorzaakt worden, kan urodynamisch onderzoek nader inzicht geven in de oorzaak van het probleem. Zo kan een gerichter behandelingsadvies gegeven worden.

Urodynamisch onderzoek is een inwendig onderzoek waarbij de functie van de lagere urinewegen (blaas en afsluitmechanisme) wordt onderzocht.

Voor het onderzoek worden twee zeer dunne slangetjes (catheters) in de blaas (via de plasbuis) en de endeldarm (via de anus) ingebracht. De slangetjes blijven tijdens het onderzoek zitten. Ook worden twee electrodenplakkers naast de anus geplakt. Door middel van de slangetjes en electroden worden diverse metingen gedaan:

  • de blaasinhoud en blaasdruk,
  • de afsluiting van de blaas en het eventuele urineverlies,
  • de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenspieren.
Gynaecologie / Verloskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie / Verloskunde

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur